Dezvoltarea competențelor practice și de cercetare științifică la elevi în cadrul studieriidisciplinelor chimice și biologice
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
420 25
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-04 21:37
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Iurie; BURDUCEA, Marian; TUDOR, Valeria; MORARU, Viorica; UNGUREANU, Rodica; HARABAGIU, Igor; HARABAGIU, Galina. Dezvoltarea competențelor practice și de cercetare științifică la elevi în cadrul studieriidisciplinelor chimice și biologice. In: Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică. Ediția a XLVI-a, 20 mai 2017, Iași. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2017, p. 9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie
Ediția a XLVI-a, 2017
Sesiunea "Metode și mijloace de învățământ pentru chimie"
Iași, Romania, 20 mai 2017

Dezvoltarea competențelor practice și de cercetare științifică la elevi în cadrul studierii
disciplinelor chimice și biologice


Pag. 9-9

Ungureanu Iurie1, Burducea Marian2, Tudor Valeria3, Moraru Viorica1, Ungureanu Rodica4, Harabagiu Igor5, Harabagiu Galina5
 
1 Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Gimnaziul nr.19 „A. Mateevici”, s. Elizaveta, mun. Bălți,
4 Școala Profesională nr. 3, mun. Bălți,
5 Gimnaziul „D. Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2020


Rezumat

Politicele curriculare actuale sunt centrate pe dezvoltarea de competențe, prin realizarea unor activități de învățare - centrate pe elevi. În acest context devin importante strategiile interactive aplicate de cadrele didactice pentru atingerea finalităților scontate ale învățării. Subiectul pus în discuție, în articolul dat se referă la dezvoltarea – formarea competențelor de investigare științifică și practică la elevi în cadrul orelor de chimie, biologie, fizică, etc. Acest fapt se referă la utilizarea metodelor: observarea, experimentul, proiectul, investigația ca modalități interactive de învățare – evaluare, direcționate spre eficientizarea procesului educațional și modernizarea metodologiei de formare a competențelor practice și de cercetare în cadrul disciplinelor predate. Accentul este pus pe aspectul practic în baza culturii învestigaționale, învățării prin cercetare, metacogniție, auto-management, care oferă elevilor posibilitatea de arăta nu doar ceea ce cunosc, dar mai ales, ceea ce pot modela și crea. Astfel se realizează o legătură strânsă între teorie și practică, favorizând dezvoltarea capacităților de gândire, întelectuală ale elevilor, iar competența de cercetare științifică este o condiție importantă a reușitei, contribuind la formarea unei personalități inovatoare, capabile de a se integra activ în viața socială.

Cuvinte-cheie
competenţă, învățarea prin cercetare, metacogniţie, automanagement, cultura investigațională