Оценка качества научной деятельности
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
811 1
SM ISO690:2012
ПИЩЕНКО, Марина; ROTARU, Anatol. Оценка качества научной деятельности. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2008, nr. 8(18), pp. 139-144. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Оценка качества научной деятельности

Pag. 139-144

Пищенко Марина1, Rotaru Anatol2
 
1 Академия экономического образования Молдавии,
2 Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Ştiinţa Moldovei face parte din ştiinţa mondială, de aceea evaluarea calităţii activităţii ştiinţifice în Republica Moldova trebuie să ţină cont de experienţa internaţională. În articol se cercetează problema privind evaluarea calităţii activităţii de cercetare a savantului şi a echipelor de cercetare din Republica Moldova, sunt descrise metodele de evaluare a calităţii investigaţiilor ştiinţifice, se enumeră indicatorii sciintometrici principali şi se face referire la experienţa altor ţări în rezolvarea acestei probleme. Se discută posibilitatea de utilizare a impact-factorului şi a altor indicatori sciintometrici pentru evaluarea contribuţiei cercetătorilor la fluxurile informaţionale la nivel global. În special se acordă atenţie utilizării criteriilor cantitative în determinarea eficacităţii lucrărilor ştiinţifice ale profesorilor şi savanţilor din SUA şi din ţările europene. De asemenea, se demonstrează necesitatea de a utiliza o combinaţie de indicatori obiectivi şi subiectivi pentru evaluarea calităţii activităţii ştiinţifice.

The Moldovan science being the part of the world science requires involving the world experience in the process of evaluation of scientific activities in the Republic of Moldova. In the present article, the problem of the quality evaluation of the Moldovan scientist and scientific teams’ activities is raised; the methods in use for evaluation of scientific activities and the principal science metric parameters are described; the experience of other countries is shown. The possible use of impact-factor and other scientific parameters to determine the contribution of the scientist in the world information stream is discussed. A special attention is paid to applying the quantity criteria for assessing the effectiveness of the scientists’ scientific activities in USA and Europe. The complex use of both objective and subjective parameters for evaluation of scientific activities appears to be the most reasonable approach.