Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
566 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-20 13:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.948 (19)
Legal procedure. Judiciary personnel and organization (912)
SM ISO690:2012
GOLUBENCO, Gheorghe, COSTEA, Mihai. Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii. In: Studii Juridice Universitare, 2019, nr. 3-4(47-48), pp. 141-148. ISSN 1857-4122. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875059
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122

Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii

Preparing Comparative Materials in Order to Require a Graphic Expertise of the Signature

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875059
CZU: 347.948

Pag. 141-148

Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2020


Rezumat

The author of the present work analyses issues regarding the preparatory means that are necessary when the investigation officer requires a graphological expertise, especially collecting comparative specimens. He proposes various sources, these samples can be taken from, tactical and organisational procedures of obtaining free, conventionally-free and experimental comparative specimens

În lucrare autorul analizează chestiuni privind realizarea de către organul de urmărire penală a măsurilor de pregătire către dispunerea expertizei grafoscopice, în special de colectare a modelelor de comparație. Se propun surse de unde acestea pot fi preluate, procedee tactice și organizatorice de captare a pieselor libere, convențional-libere și experimentale de comparație.

Cuvinte-cheie
investigation officer, handwriting, signature, graphological expertise, comparative specimens, document,

anchetator, scris, semnătură, expertiză grafoscopică, modele de comparație, document