Protocolul de la Kyoto — principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
396 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-07 14:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.441.64 (1)
Commitments. Contractual liabilities. Bonds. Contracts. Agreements (361)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie; ROBU, Cristina. Protocolul de la Kyoto — principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală. In: Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 3-4(47-48), pp. 41-51. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.3875004
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122

Protocolul de la Kyoto — principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală

Kyoto Protocol — the Main International Instrument on Climat Change: General Presentation

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875004
CZU: 347.441.64

Pag. 41-51

Gamurari Vitalie, Robu Cristina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2020


Rezumat

Climate change has direct implications for international security and stability, chiefly affecting and reinforcing environmental pressures and disasters risk. That as climate change acts as a threat, development approaches need to become more climate sensitive, particularly for countries which a especially vulnerable to the impacts of climate changes and are already under pressure from natural sources. The Kyoto Protocol was the first agreement between nations to mandate country-by-country reductions in greenhouse-gas emissions in the atmosphere. The essential tenet of the Kyoto Protocol was that industrialized nations needed to lessen the amount of their CO2 emissions. In this context, this paper aims to present some of the major issues facing the international community and the path of signature of the agreement on Kyoto Protocol and its implementation. Nevertheless, the paper aims to define an enabling framework to endorse the target of achieving climate neutrality by 2050.

Schimbările climatice au o implicaţie directă asupra securităţii şi stabilităţii internaţionale afectând şi consolidând presiuni asupra mediului şi riscurilor de dezastre. Deoarece schimbările globale reprezintă o ameninţare, abordările în materie de dezvoltare trebuie să devină mai sensibile la schimbările climatice în special pentru ţările care sunt deosebit de vulnerabile la efectele schimbărilor climatice şi care sunt deja supuse unor presiuni naturale. Protocolul de la Kyoto a fost primul acord între națiuni cu scopul de a reduce de la țară la țară gazele cu efect de seră. Principiul esențial al Protocolului de la Kyoto a fost ca țările industrializate trebuie să reducă cantitatea de emisii de CO2. În acest context această lucrare îşi propune să prezinte unele dintre problemele majore cu care se confruntă comunitatea internaţională şi calea semnării acordului privind Protocolul de la Kyoto și punerea acestuia în aplicare. Cu toate acestea, lucrarea își propune să definească un cadru de acţiuni care să permită susținerea obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Cuvinte-cheie
renewable sources, amendament, global warming, greenhouse-gases,

surse regenerabile, amendament, Încălzirea globală, gaze cu efect de seră

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Protocolul de la Kyoto &mdash; principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală</p>">
<meta name="citation_author" content="Gamurari Vitalie">
<meta name="citation_author" content="Robu Cristina">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/12/30">
<meta name="citation_journal_title" content="Studii Juridice Universitare">
<meta name="citation_volume" content="47-48">
<meta name="citation_issue" content="3-4">
<meta name="citation_firstpage" content="41">
<meta name="citation_lastpage" content="51">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/41-51_5.pdf">