Rezolvarea problemelor decizionale monocriteriale în condiţii de incertitudine cu ajutorul MS Excel
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
883 76
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-25 15:38
SM ISO690:2012
BELDIGA (VASILACHE), Maria, CĂPĂŢÂNĂ, Gheorghe. Rezolvarea problemelor decizionale monocriteriale în condiţii de incertitudine cu ajutorul MS Excel. In: Integrare prin cercetare şi inovare.: Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti , 26-28 septembrie 2013, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, 2013, R, SNEI, pp. 137-139.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare şi inovare.
R, SNEI, 2013
Conferința "Integrare prin cercetare şi inovare"
Chișinău, Moldova, 26-28 septembrie 2013

Rezolvarea problemelor decizionale monocriteriale în condiţii de incertitudine cu ajutorul MS Excel


Pag. 137-139

Beldiga (Vasilache) Maria, Căpăţână Gheorghe
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 iunie 2020


Rezumat

Foile de calcul pot fi folosite nu numai pentru crearea de tabele, diagrame şi calcule simple, ci şi pentru crearea de modele matematice complexe. Unul dintre cele mai cunoscute sisteme de calcul tabelar este produsul software Microsoft Office Excel. Excel este un software cu o puternică platformă care poate fi folosită pentru a rezolva o mare varietate de probleme decizionale, însă cei mai mulţi utilizatori ai Excel-ului utilizează numai capacităţile sale de bază. În procesul de modelare a deciziei, Microsoft Office Excel ne pune la dispoziţie o serie de funcţii pe care le găsim în meniul inserare. Problemele decizionale în condiţii de incertitudine apar atunci când nu se cunosc probabilităţile de apariţie ale stărilor naturii. Aceste probleme pot fi abordate din mai multe puncte de vedere, şi în mod corespunzător există mai multe criterii de decizie [1]. Deoarece prin aplicarea diverselor criterii se pot obţine recomandări diferite, este bine ca agentul decizional să înţeleagă foarte bine toate criteriile existente şi să-l selecteze pe acela care i se potriveşte cel mai bine. Modele de analiză decizională monocriteriale în condiţii de incertitudine vor fi prezentate pe următorul exemplu. Studiu de caz. Firma X a cumpărat un teren pentru a construi un complex de vile. În urma studiilor efectuate, au fost realizate trei proiecte de dimensiuni diferite: proiect de dimensiune mică, proiect de dimensiune medie, proiect de dimensiune mare. Managementul firmei crede că există două posibilităţi: o cerere mare, o cerere redusă. În Tabel sunt prezentate profiturile evaluate pentru problema analizată în milioane euro.Să se găsească Decizia optimă în condiţii de incertitudine cu ajutorul MSExcel. Rezolvare: În Tabel este prezentată foaia de calcul pentru rezolvarea problemei decizionale formulate.Foaia de calcul pentru rezolvarea problemei decizionale formulate   Comentarii: Domeniul (A3:C6) conţine datele problemei – Matricea de decizie. 1. Criteriul Optimist 9 În domeniul (E4:E6) se calculează câştigul maxim pentru fiecare alternativă. 9 În celula E9 se calculează cel mai mare câştig dintre câştigurile maxime ale fiecărei alternative. Formulele utilizate sunt: 1. E4=MAX(B 4:C4)                   3.  E6=MAX(B6:C6)             2.  E5=MAX(B5:C5)                   4.  D0=E8=MAX(E4:E6)=20 (A3 S1) 2. Criteriul Pesimist 9 În domeniul (F4:F6) se calculează câştigul minim pentru fiecare alternativă. 9 În celula F9 se calculează cel mai mare câştig dintre câştigurile minime ale fiecărei alternative. Formulele utilizate sunt:              1. F4=MIN(B4:C4)         3.   F6=MIN(B6:C6)              2. F5=MIN(B5:C5)                     4.   D0=F8=MIN(F4:F6)=7 (A1 S2) 3. Criteriul Regretelor 9 În domeniul (B13:B15) se calculează regretul faţă de cea mai bună valoare a stării naturii cerere mare. 9 În domeniul (C13:C15) se calculează regretul faţă de cea mai bună valoare a stării naturii cerere redusă. 9 În domeniul (G4:G5) se calculează regretul maxim. 9 În celula G8 se calculează minimul regretelor maxime. Formulele utilizate sunt:1. B13=MAX($B$4:$B$6)-B4                                  2. B14=MAX($B$4:$B$6)-B5 3. B15=MAX($B$4:$B$6)-B6 4. C13=MAX($C$4:$C$6)-C4 5. C14=MAX($C$4:$C$6)-C5 6. C15=MAX($C$4:$C$6)-C6 7. G4=MAX(B13:C13) 8. G5=MAX(B14:C14) 9. G6=MAX(B15:C15) 10. D0=G8=MIN(G4:G6)=6 (A2 S1) 4. Criteriul Realismului 9 În domeniul (H4:H6) se calculează însumarea plăţii celei mai bune alternative ponderată cu α ( α=0,6) şi a plăţii celei mai rele alternative ponderată cu (1-α). 9 În celula H8 se calculează maximul dintre celulele (H4:H6). Formulele utilizate sunt: ™ H4=МАX(B4:C4)*0,6+МIN(B4:C4)*(1-0,6) ™ H5=МАX(B5:C5)*0,6+МIN(B5:C5)*(1-0,6) ™ H6=МАX(B6:C6)*0,6+МIN(B6:C6)*(1-0,6) ™ D0=H8=МАX(H4:H6)=10,4 5. Criteriul Echiprobabilităţii 9 În domeniul (I4:I6) se calculează o valoare de expectanţă ce caracterizează fiecare alternativă. 9 Celula I8 calculează alternativa cu valoarea de expectanţă maximă. Formulele utilizate sunt: 1. e=1/Sj=1/2=0,5 2. I4=0,5*SUM(B4:C4) 3. I5=0,5*SUM(B5:C5) 4. I6=0,5*SUM(B6:C6) 5. D0=I8=МАX(I4:I6)=9,5

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Beldiga (Vasilache), M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Căpăţână, G.G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Rezolvarea problemelor decizionale monocriteriale &icirc;n condiţii  de incertitudine cu ajutorul MS Excel</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Foile de calcul pot fi folosite nu numai pentru crearea de tabele, diagrame şi calcule simple, ci şi pentru crearea de modele matematice complexe. Unul dintre cele mai cunoscute sisteme de calcul tabelar este produsul software Microsoft Office Excel. Excel este un software cu o puternică platformă care poate fi folosită pentru a rezolva o mare varietate de probleme decizionale, &icirc;nsă cei mai mulţi utilizatori ai Excel-ului utilizează numai capacităţile sale de bază. &Icirc;n procesul de modelare a deciziei, Microsoft Office Excel ne pune la dispoziţie o serie de funcţii pe care le găsim &icirc;n meniul inserare. Problemele decizionale &icirc;n condiţii de incertitudine apar atunci c&acirc;nd nu se cunosc probabilităţile de apariţie ale stărilor naturii. Aceste probleme pot fi abordate din mai multe puncte de vedere, şi &icirc;n mod corespunzător există mai multe criterii de decizie [1]. Deoarece prin aplicarea diverselor criterii se pot obţine recomandări diferite, este bine ca agentul decizional să &icirc;nţeleagă foarte bine toate criteriile existente şi să-l selecteze pe acela care i se potriveşte cel mai bine. Modele de analiză decizională monocriteriale &icirc;n condiţii de incertitudine vor fi prezentate pe următorul exemplu. Studiu de caz. Firma X a cumpărat un teren pentru a construi un complex de vile. &Icirc;n urma studiilor efectuate, au fost realizate trei proiecte de dimensiuni diferite: proiect de dimensiune mică, proiect de dimensiune medie, proiect de dimensiune mare. Managementul firmei crede că există două posibilităţi: o cerere mare, o cerere redusă. &Icirc;n Tabel sunt prezentate profiturile evaluate pentru problema analizată &icirc;n milioane euro.Să se găsească Decizia optimă &icirc;n condiţii de incertitudine cu ajutorul MSExcel. Rezolvare: &Icirc;n Tabel este prezentată foaia de calcul pentru rezolvarea problemei decizionale formulate.Foaia de calcul pentru rezolvarea problemei decizionale formulate &nbsp; Comentarii: Domeniul (A3:C6) conţine datele problemei &ndash; Matricea de decizie. 1. Criteriul Optimist 9 &Icirc;n domeniul (E4:E6) se calculează c&acirc;ştigul maxim pentru fiecare alternativă. 9 &Icirc;n celula E9 se calculează cel mai mare c&acirc;ştig dintre c&acirc;ştigurile maxime ale fiecărei alternative. Formulele utilizate sunt: 1. E4=MAX(B 4:C4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; E6=MAX(B6:C6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; E5=MAX(B5:C5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp; D0=E8=MAX(E4:E6)=20 (A3 S1) 2. Criteriul Pesimist 9 &Icirc;n domeniul (F4:F6) se calculează c&acirc;ştigul minim pentru fiecare alternativă. 9 &Icirc;n celula F9 se calculează cel mai mare c&acirc;ştig dintre c&acirc;ştigurile minime ale fiecărei alternative. Formulele utilizate sunt:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. F4=MIN(B4:C4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp;&nbsp; F6=MIN(B6:C6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. F5=MIN(B5:C5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp;&nbsp; D0=F8=MIN(F4:F6)=7 (A1 S2) 3. Criteriul Regretelor 9 &Icirc;n domeniul (B13:B15) se calculează regretul faţă de cea mai bună valoare a stării naturii cerere mare. 9 &Icirc;n domeniul (C13:C15) se calculează regretul faţă de cea mai bună valoare a stării naturii cerere redusă. 9 &Icirc;n domeniul (G4:G5) se calculează regretul maxim. 9 &Icirc;n celula G8 se calculează minimul regretelor maxime. Formulele utilizate sunt:1. B13=MAX($B$4:$B$6)-B4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. B14=MAX($B$4:$B$6)-B5 3. B15=MAX($B$4:$B$6)-B6 4. C13=MAX($C$4:$C$6)-C4 5. C14=MAX($C$4:$C$6)-C5 6. C15=MAX($C$4:$C$6)-C6 7. G4=MAX(B13:C13) 8. G5=MAX(B14:C14) 9. G6=MAX(B15:C15) 10. D0=G8=MIN(G4:G6)=6 (A2 S1) 4. Criteriul Realismului 9 &Icirc;n domeniul (H4:H6) se calculează &icirc;nsumarea plăţii celei mai bune alternative ponderată cu &alpha; ( &alpha;=0,6) şi a plăţii celei mai rele alternative ponderată cu (1-&alpha;). 9 &Icirc;n celula H8 se calculează maximul dintre celulele (H4:H6). Formulele utilizate sunt: ™ H4=МАX(B4:C4)*0,6+МIN(B4:C4)*(1-0,6) ™ H5=МАX(B5:C5)*0,6+МIN(B5:C5)*(1-0,6) ™ H6=МАX(B6:C6)*0,6+МIN(B6:C6)*(1-0,6) ™ D0=H8=МАX(H4:H6)=10,4 5. Criteriul Echiprobabilităţii 9 &Icirc;n domeniul (I4:I6) se calculează o valoare de expectanţă ce caracterizează fiecare alternativă. 9 Celula I8 calculează alternativa cu valoarea de expectanţă maximă. Formulele utilizate sunt: 1. e=1/Sj=1/2=0,5 2. I4=0,5*SUM(B4:C4) 3. I5=0,5*SUM(B5:C5) 4. I6=0,5*SUM(B6:C6) 5. D0=I8=МАX(I4:I6)=9,5</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>