Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
654 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-28 22:34
SM ISO690:2012
ILIEŞ, Ion. Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene . In: Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. 2007, nr. 1, pp. 89-96. ISSN 1857-0046.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Numărul 1 / 2007 / ISSN 1857-0046

Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene

Pag. 89-96

Ilieş Ion
 
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

Parametrii dinamici (perioada fundamentală de vibraţie şi decrementul de amortizare) poartă informaţia obiectivă despre proprietăţile fizice ce caracterizează starea construcţiei. Rezultatele măsurătorilor efectuate de-a lungul a peste 20 ani pe diferite construcţii din Chişinău au permis de a aprecia evoluţia în timp a stării clădirilor şi a evalua răspunsul construcţiilor la cutremure puternice Vrâncene. Au fost precizate direcţiile aplicării practice a parametrilor dinamici: descoperirea posibilelor deformaţii ascunse, aprecierea indirectă a calităţii lucrărilor de consolidare, completarea bazei de date cu valori experimentale reale.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-10251</cfResPublId>
<cfResPublDate>2007-05-01</cfResPublDate>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>89</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0046</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/10251</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Variaţia parametrilor dinamici ai clădirilor din oraşul Chişinău ca urmare a cutremurelor Vrâncene
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Parametrii dinamici (perioada fundamentală de vibraţie şi decrementul de amortizare)
poartă informaţia obiectivă despre proprietăţile fizice ce caracterizează starea construcţiei.
Rezultatele măsurătorilor efectuate de-a lungul a peste 20 ani pe diferite construcţii din Chişinău
au permis de a aprecia evoluţia în timp a stării clădirilor şi a evalua răspunsul construcţiilor la
cutremure puternice Vrâncene. Au fost precizate direcţiile aplicării practice a parametrilor
dinamici: descoperirea posibilelor deformaţii ascunse, aprecierea indirectă a calităţii lucrărilor
de consolidare, completarea bazei de date cu valori experimentale reale.
</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13124</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-05-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13124</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13124-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-05-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Илиеш</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>И.И.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>