IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru expresia "Postoroncă Sveatoslav"
Anul minim: 2008, Nr de Țări: 2, Nr de Organizații: 8, Nr de Reviste:3, Nr de Conferințe: 8

Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase
Berzan Vladimir, Tîrşu Mihai, Postoronca Sveatoslav
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока
Пацюк В.И., Берзан Владимир, Анисимов В.К., Cabac Serghei, Посторонкэ Святослав
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tratare generalizata a procedurii de calcul a regimului permanent si tranzitoriu a retelei de distributie
CZU : 621.311.016
Berzan Vladimir, Postoronca Sveatoslav, Vieru Dmitrii, Tintiuc Iurie
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Светодиодные рекламные панно с увеличенными характеристиками отображения световой информации и уменьшенным потреблением электроэнергии

CZU : 620.92
Speian Aurel, Посторонкэ Святослав
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  

CZU : 620.97
Тыршу М., Берзан Владимир, Анисимов В.К., Посторонкэ Святослав
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possibilities to increase the energy efficiency of buildings

Tirshu Mihai, Postoronca Sveatoslav, Martnos Ion
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Millimeter wave nonthermal therapeutic device based on parallel-strip technology

Sainsus Iurie, Railean Sergey, Rotaru Anatol, Conev Alexei, Russev Iurii, Postoronca Sveatoslav, Şcerbii Denis
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu autoecitaţie capacitivă
Postoronca Sveatoslav, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică

Postoronca Sveatoslav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau

CZU : [697.2/.3+574+620.9](478-25)
DOI : 10.5281/zenodo.3367070
Тыршу М., Лупу Михаил, Посторонкэ Святослав
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micşorarea temperaturii agentului termic în conducta retur

Oclanschi Ghenadie, Postoronca Sveatoslav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare
Postoronca Sveatoslav, Bîrlădean Alexandru, Berzan Vladimir, Tirşu Valentina, Ermurachi Iurie
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calcularea regimului tranzitoriu în circuitul cu sarcini distribuite de tip RL şi RC

CZU : 621.311.
Postoronca Sveatoslav, Vieru Dmitrii
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte tehnice importante privind funcționarea microrețelelor electroenergetice

Postoronca Sveatoslav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția parametrilor de calitate a energiei electrice pentru sistemele de generare distribuită

Postoronca Sveatoslav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea protecției proprietății intelectuale în programele-cadru pentru cercetare și inovare ale Uniunii Europene

CZU : 001.89:334.72
Postoronca Sveatoslav
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOINVENT, ca oportunitate inedită de prezentare, în spațiul beneficiarilor, a obiectelor de proprietate intelectuală ale Institutului de Energetică

CZU : 001.89:347.77
Postoronca Sveatoslav
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microreţele inteligente ca soluţie de sporire a siguranţei alimentării cu energie

CZU : 621.315.
Postoronca Sveatoslav
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The potential of micro grids concept implementation in the Republic of Moldova

DOI : 10.1109/SIELMEN.2017.8123343
Postoronca Sveatoslav, Tirshu Mihai
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modes of the booster transformer with regulation in zigzag .

CZU : 621.314.222
DOI : 10.52326/jes.utm.2022.29(2).03
Postoronca Sveatoslav, Zaitsev Dmitrii, Tirshu Mihai, Golub Irina, Kaloshin Danila N.
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor carealitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltăriidomeniului energetic

CZU : 620.9:001.894
DOI : 10.56329/1810-7087.22.1.06
Postoronca Sveatoslav
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Micro-inverter for photovoltaic modules

DOI : 10.1109/ICEPE.2016.7781415
Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie, Postoronca Sveatoslav, Cociu Voinea Radu
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția a 9-a. 2016. New Jersey, SUA. ISBN 978-150906129-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schema triunghi cu reglare în triunghi utilizată la controlul mărimilor de stare a liniilor electrice

Postoronca Sveatoslav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23