IBN
Close

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 601-613(613)
601. GÎSCĂ, V. Actualitatea testamentului olograf. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 10-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
602. ROTARU-MASLO, L. Caracteristica şi elementele definitorii ale contractelor de vînzare internaţională de mărfuri. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 13-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
603. SĂBIESCU, B. Dreptul la un proces echitabil. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 28-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
604. BECCIEV, E. Interdependenţa dintre agitaţia electorală şi transparenţa finanţării campaniei electorale: abordări naţionale şi de drept comparat. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
605. MURUIANU, I. Interesul doctrinar faţă de răspunderea constituţională în literatura de specialitate rusă. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
606. BĂIEȘU, A., CARAUȘ, C. Particularităţile clauzei penale ca metodă de evaluare convenţională a prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului comercial internaţional. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
607. BUZA, N. Semnele obiective şi cele subiective ale infracţiunilor de război, prevăzute la alin . (1) art . 137 Cod penal al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 25-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
608. SOARE, G. Aspecte introductive privind dreptul de proprietate. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
609. GUȚU, A. Cetăţenia – identitate juridică a persoanei. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 27-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
610. GUMANIUC, V. Consideraţii generale privind asistenţa medicală în penitenciare. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
611. GHEORGHIȚĂ, M. În Europa cu laboratoare private de expertiză judiciară. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
612. ONCIOIU, C. Noţiunea de participant în procesul penal. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
613. BUGA, L. Reflecţii asupra conceptului de politică penală. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 13-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
 
 

601-613 of 613