IBN
Close

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 961-980(1162)
961.

Некоторые риски с./х. производства Молдовы и проблемы защиты растений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 49-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
962.

Integrarea modelelor de prognoză fenologică şi spaţială a dăunătorilor la măr

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 53-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
963.

Scelionidele insecte entomofage, ca mijloc de combatere biologică a dăunătorilor culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 62-61. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
964.

Потенциальная возможность полезной фауны в регулирование численности яблонной плодожорки при альтернативной стратегии защиты яблоневого сада

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 64-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
965.

Эвлофиды (Hymenoptera, Eulophidae), ставропольского края

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 68-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
966.

Эвлофиды (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) Дагестана

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 71-68. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
967.

Biodiversitatea comunităţilor de fitonematode la cultura rapiţei de toamnă în zonele de centru şi sud R. Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 79-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
968.

Structura unor comunităţi de carabidae (Coleoptera) şi lumbricidae (Oligochaeta) din cenozele pomicole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 80-79. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
969.

Contribuţii la cunoaşterea colembolelor edifice din plantaţiile pomicole şi cele viticole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 84-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
970.

Влияние Telenomus Acrobates на численность хризоп в яблоневом саду

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 87-86. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
971.

Prezenţa speciilor de trichogramma în agrocenozele culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 89-88. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
972.

Ponderea acarienilor prădători şi a insectelor acarifage în reglarea densităţii Tetranychus viennensis la măr Ponderea acarienilor prădători şi a insectelor acarifage în reglarea densităţii Tetranychus viennensis la măr

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 92-91. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
973.

Особенности использования трихограммы для регуляции численности чешуекрылых вредителей капусты

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 96-94. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
974.

Centaurea Cyanus L. – o buruiană cu însuşiri medicinale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 117-113. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
975.

Evaluarea metodelor de calculare a sumei temperaturilor efective pentru prognoza viermelui mărului (Cydia pomonella l.)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 120-117. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
976.

Прогноз поражения яблони паршой (Venturia inaequalis) в условиях пересеченного рельефа центральной зоны Молдовы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 122-121. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
977.

Utilizarea tehnologiilor GIS ŞI GPS în elaborarea modelelor de dezvoltare a bolilor și dăunătorilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 123-122. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
978.

Испытание доз феромона западного кукурузного жука в Закарпатье

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 127-126. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
979.

Оценка антифунгальной активности стрептомицетов и микромицетов почвы МОЛДОВЫ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 131-130. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
980.

Influenţa preparatului Melangozidă–O asupra creşterii vegetative, activităţii enzimatice, conţinutului glucidelor şi rodire la pomii de măr

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 133-132. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
 
 

961-980 of 1162