IBN
Close

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-12(12)
2017
1. BERLIBA, V., OSOIANU, T. Procedee de aplicare a efectului retroactiv în raport cu norma art.126 alin.(1)-(11) CP al RM, introdusă recent prin legea nr. 207/2016. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2017, nr. 1, 29-11. ISSN 1810-7141. (Cat. )
2016
2. Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2016-2020. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2016, nr. 1-3, 4-1. ISSN 1810-7141. (Cat. )
3. Strategia de comunicare a Uniunii Avocaţilor din Moldova 2016-2020. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2016, nr. 1-3, 7-4. ISSN 1810-7141. (Cat. )
4. Politica de comunicare a Uniunii Avocaților din Moldova. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2016, nr. 1-3, 11-8. ISSN 1810-7141. (Cat. )
2014
5. RUSU, V., SORBALA, M.

Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal

. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2014, nr. 4-6, 16-13. ISSN 1810-7141. (Fără categorie)
2013
6. BUGUȚA, E., CUCIURCĂ, A.

Condiţii de exercitare a acţiunii civile în procesul penal

. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2013, nr. 4-6, 9-5. ISSN 1810-7141. (Fără categorie)
7. RUSU, V., GHERCAVII, S.

Inevitabilitatea şi raţionalitatea răspunderii penale a minorilor

. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2013, nr. 4-6, 5-1. ISSN 1810-7141. (Fără categorie)
8. SAVVA, A. Instanţele de contencios administrative vor fi în drept să suspende deciziile CNPF. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2013, nr. 1-3(44), 20-17. ISSN 1810-7141. (Fără categorie)
9. DONOS, E. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – probleme şi soluţii. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2013, nr. 1-3(44), 25-23. ISSN 1810-7141. (Fără categorie)
2010
10. MUNTEANU, P. Ce impresii v-a produs noua apariţie editorială – Codul penal. Comentariu – (Chişinău, Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009)?. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2010, nr. 1(2), 44-38. ISSN 1810-7141. (Cat. C)
11. POSTOLACHE, V. Ce impresii v-a produs noua apariţie editorială – Codul penal. Comentariu – (Chişinău, Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009)?. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2010, nr. 1(2), 32-30. ISSN 1810-7141. (Cat. C)
2009
12. PETRENCU, A. Cerea de chemare în judecată. Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept). 2009, nr. 2, 3-1. ISSN 1810-7141. (Cat. )
 
 

1-12 of 12