IBN
Close

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 901-920(941)
901.

Promovarea produselor agroalimentare autohtone pe pieţele externe

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 70-65. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
902.

Consideraţii cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată aplicată în Uniunea Europeană

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 78-71. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
903.

Estimarea riscurilor ca premisă a creșterii securității economice într-o economie vulnerabilă

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 97-92. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
904.

Contabilitatea – ca element al integrării în circuitul economic internaţional

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 104-98. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
905.

Tratări doctrinare referitoare la reglementarea mediului de afaceri al dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și evoluția cadrului legislativ în domeniu

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 113-109. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
906.

Современные тенденции правового регулирования купли-продажи недвижимости (на примере законов России и Германии)

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 122-114. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
907.

Obiectul material/imaterial al infracţiunilor de contrabandă

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 127-123. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
908.

Armonizarea cadrului normativ național privind implementarea medierii la soluționarea litigiilor privind protecţia consumatorilor

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 135-131. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
909.

Reglementări privind caracterele juridice, conţinutul şi efectele contractului colectiv de muncă: aspect comparativ

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 142-136. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
910.

Reflecţii privind regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale conform legislaţiei Republicii Moldova şi tendinţa armonizării acesteia la normele Uniunii Europene

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 153-148. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
911.

Precizări referitoare la abordările specifice ale instituţiei protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional umanitar

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 157-154. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
912.

Protecția lucrătorilor migranți în cadrul relațiilor bilaterale între state

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 163-158. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
913.

Garanțiile legale în vederea reparării prejudiciului cauzat urmare a percheziției ilicite la domiciliul făptuitorului și a terței persoane

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 168-164. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
914.

Armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul normativ european şi internaţional privind determinarea mărimii masei succesorale și cotei rezervei succesorale

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 172-169. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
915.

Reflecții privind modificările din codul de executare al Republicii Moldova în materia armonizării legislației naționale cu cea a UE

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 179-176. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
916.

Consolidarea şi modernizarea legislaţiei naţionale privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a litigiilor în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 194-187. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
917.

Experiența comunitară privind securizarea consumului mărfurilor nealimentare

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 199-195. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
918.

Politici şi strategii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova în contextul implementării ALSAC cu UE

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 204-200. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
919.

Modificarea unor indici de calitate la fructele de păr pe perioada postrecoltă, în funcție de metoda de păstrare aplicată

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 213-211. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
920.

Probleme și soluții privind dezvoltarea durabilă a sectorului pomicol din Republica Moldova

. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 3(10), 210-205. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Fără categorie)
 
 

901-920 of 941