IBN
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(24) pentru cuvîntul-cheie "teatru"

Lumea contemporană în spectacolul teatral

Koroliova Elfrida
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău

Dănilă Aurelian
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepţiile estetice ale actorului  şi regizorului Petru Vutcărău

Koroliova Elfrida
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia naţională a anilor ’90 şi teatrul autohton: dialog în spaţiu şi timp
Khalil-Butucioc Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia contemporană din Republica Moldova în context european: dilemele sincronizării
Khalil-Butucioc Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 31 January, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea modelului dramaturgic. Dimensiunea estetică şi cea socială în traseul evolutiv autohton
Roşca Angelina
Arta
Nr. 2(AAV)(0) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrele şi şcolile lor: pedagogia aceleiaşi grupe de sânge
Banu Georges
Arta
Nr. 2(AAV)(0) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operele compozitorilor din Moldova pe scena Liricului chişinăuian (2). Alexei Stârcea: Inima Domnicăi („Domnica”, „Eroica Baladă”)
Dănilă Aurelian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea ludică a discursului critic (post)modern
Khalil-Butucioc Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul şi psihanaliza: perspective metodologice
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Многонациональная сценическая культура Удмуртии» – новая информационная база родины П.И. Чайковского
Sidorova Anetta
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri hibride de spectacol audiovizual: teatru tv, film-spectacol, teleplay
Bohanţov Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notițe subiective pe marginea unei relicve obiective: albumul unui teatru modern european la Chișinău, patrimoniu al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Hadârcă Petru
Teatrul Național „Mihai Eminescu”
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le théâtre comme moyen efficace pour enseigner le français précoce

Cristea Marina
Université d’État „Alecu Russo” de Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rampa, o publicație unică în presa românească. Perioada 1911-1921

Susai Stefan Marcel
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicare-autocunoaştere şi teatru: dimensiuni aplicative la vârsta şcolară mică

Hobjilă Angelica
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leon Donici-Dobronravov și Opera basarabeană (130 de ani de la nașterea scriitorului)
Dănilă Aurelian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia lui K. Stanislavsky la formarea personalităţii creatoare a lui Veaceslav Axionov
Axionova Nadejda1, Roşca Angelina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrația – de la realitatea jurnalistică la ficțiunea teatrală

Pătruț (Nacu) Iuliana-Anda
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru cine cercetează cei ce cercetează teatrul?

Ciobotari Călin
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 24