IBN
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(69) pentru cuvîntul-cheie "vocabulary"
Innovative classroom techniques of teaching specialized vocabulary at the intermediate level
Bashirov Oxana
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea și descrierea vocabularului din perspectiva aspectului lingvodidactic
Vulpe Ana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colloquialisms as Linguistic Units: Characterising the Pragmatic Aspect of the Text
Podoliuc Tatiana
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Military french vocabulary in english: study of the expressive function of french borrowings in the english
Bahneanu Vitalina, Bînzari Tatiana
University of European Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие речи младших школьников на основе текста
Tretiac Natalia, Martina Olesya
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura explicativa, modalitate de receptare a textului de catre studentii straini in procesul studierii limbii romane
Simsek Serif
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Терминология и лексика туризма
Fokin Serghei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of idioms for English language learners
Stoianoglo Tatiana
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocabulary Acquisition Particularities in Foreign Language Learning
Drobîşeva Elena, Ionaş Nona
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль изучения английских идиом с компонентом цветообозначения и стратегии их преподавания
Curtova Elena
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea englezismelor pe panourile publicitare stradale
Căruntu-Caraman Livia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele intertextuale în poezia română (cu aspecte didactice)
Chiperi Grigore
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariţia primului Dicţionar asociativ în spaţiul limbii române la Biblioteca Ştiinţifică USARB
Luchianciuc Natalia
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(51-52) / 2018 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a vocabularului la orele de limba și literatura română în școlile alolingve
Chergan Zinaida
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura ca mijloc de îmbogățire a vocabularului și de formare a competenței literare a elevilor din ciclul primar
Paga Teodora-Doina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități lexico-funcționale ale sintagmelor termino-logice din metalimbajul ecologiei
Macovei Dorina
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze feminine europene în discursul mass-media actual
Bălu Maria Mădălina
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe stilistice ale neologismelor - neologismul în argou şi jargon
Bălu Maria Mădălina
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English Influences over the Romanian Language
Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Spiru Haret University, Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Idioms and Idiomacity – Lexical and Grammatical Specifics of the Phraseological Antonyms in English and Romanian
Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Spiru Haret University, Bucharest
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 69