IBN
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-1(1) pentru cuvîntul-cheie "sistem"
Punerea în aplicare a video analiticii pe baza inteligenței artificiale
Moroşanu Constantin
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-1 of 1