IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "„new education”"
Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-76. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația globală – entitate civilizatoare
Stratan Victoria
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale pregătirii studenţilor facultăţilor pedagogice pentru implementarea „noilor educaţii” în şcoala primară
Ciobanu Lora
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale educației: conceptualizări și continuitate de idei
Coandă Svetlana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4