IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "sacrificiu"

Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană

Corcinschi Nina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O singură punte între singurătate și dragoste (romanul Şi tu eşti singur? De Aurelian Silvestru)

Ostaşevschi Ana, Strajesco Natalia
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta gestionării conflictelor și crizelor familiale

Culea Uliana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3