IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(58) pentru cuvîntul-cheie "application"
Elemente de drept comparat in domeniul temeiurilor şi condiţiilor de efectuare a măsurilor special de investigaţii in cadrul procesului penal
Botnari Ilie
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-1498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării creativității artistice la elevii din clasa a II-a prin aplicații practice
Vinnicenco Elena1, Starciuc Natalia2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea la nivel național a tehnologiilor informaționale în industria tipografică
Secrieri Arina, Tutunaru Sergiu
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea constructivistă în contextul filosofiei contemporane
Axentii Ioana Aurelia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica ADN barcoding: perspective de aplicare în identificarea coleopterelor
Moldovan Anna12, Istrati Sorina12, Toderaş Ion1, Munteanu-Molotievskiy Natalia1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile discutabile ale actului normativ în lumina noilor reglementări legislative
Botnari Elena
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicație pentru detectarea căderii cu device-uri mobile pe Android
Braicov Andrei, Solihodjaev Ruslan
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of semiconductor lasers in medical applications
Ţurcanu Iuliana, Gaponcic Diana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente greco-latine în terminologia medicală
Mincu Eugenia, Lupu Larisa, Chiriac Andrei
Curierul Medical
Nr. 1(313) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levitronul: levitația magnetică
Babără Alexandru
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-908-1.
Disponibil online 16 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări curriculare din perspectiva educației moderne
Dobrin Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of Industries on the Intensive Application of EU and Republic of Moldova Intellectual Property Rights
Gribincea Alexandru12
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Application of information and communication technology and statistics in economy and education
Ediția 11-a. 2021. Sofia. ISSN 2367-7635.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка современных микробных препаратов в институте защиты растений в Беларуси
Soroca Serghei, Voitca Dmitrii, Iankovskaia Elena, Iuzefovici Elena
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRM-системы как инструмент эффективной работы проектной команды
Ahmettaliev D.
Европейский Университет Молдовы
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ammonium hexafluoridosilicates: Synthesis, structures, properties, applications
Gelmboldt Vladimir1, Kravţov Victor2, Fonari Marina2
1 Odessa National Medical University,
2 Institute of Applied Physics
Journal of Fluorine Chemistry
Nr. 221 / 2019 / ISSN 0022-1139
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of foreign law in Europe (practical aspects)
Galușcenko Gherman
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of foreing law in europe (practical aspects)
Galușcenko Gherman
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38_RO) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind aplicarea normelor juridice în reglementarea relațiilor de muncă
Zabolotnaia Maria
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-281-8..
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activităților artistico-plastice în dezvoltarea creativității copilului de vârstă preșcolar
Vinnicenco Elena, Ursu Natalia
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58