IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "text specializat"
Rezolvarea computerizată a problemelor de ordin lingvistic
Cijacovschi Valentin1, Procopciuc Vladimir2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul traducerii specializate în domeniul industriei alimentare
Cerepanova Mariana
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 7 / 2020 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implications for teaching specialized text reading
Zingan Olga
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra paronimiei termenilor editorial-poligrafici
Calaraş Svetlana
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea specializată în condițiile pandemice. Dimensiunea socială a textelor din domeniul sănătății publice
David Ala
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O clasificare a calcurilor: calcul în textul specializat editorial-poligrafic
Calaraş Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6