IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "carotenoids"

Use of natural pigments obtained from cyanobacteria and algae

Trofim Alina, Verdeş Anastasia
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biomonitoring of heavy metal pollution from water using the blue-green alga Anabaena Variabilis

Dudnicenco Tatiana
State University of Moldova
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specii de plante din CȘCPM a USMF „Nicolae Testemițanu” – surse de pigmenți carotenoidici

Goludeț Nicoleta
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chlorophyll and carotenoid content in wolfberry (Lycium barbarum L.) leaves

Roşca Ion1, Glijin Aliona1, Ciorchina Nina1, Tabăra (Gorceag) Maria1, Cutcovschii-Muştuc Alina1, Ralea Tudor2, Zdioruc Nina2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Agricultura
Nr. 1-2(122) / 2022 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quantitative physiological parameters of assimilation pigments in Polygonum sachalinense F. Schmidt in the Republic of Moldova

Cîrlig Natalia12, Iurcu-Străistaru Elena1, Teleuţă Alexandru2
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total content of carotenoids in different vegetable products of spontanious and cultivated sp. Lycium barbarum from the Republic of Moldova

Calalb Tatiana, Tabăra (Gorceag) Maria, Lebediuc Nadejda, Ciorchina Nina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменение содержания пластидных пигментов в листьях растений винограда сорта Бианка, в зависимости от экологических условий

Gribcova Ana
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The oxidative stabilitz of vegetable oils enriched with caratenoids

Popovici Violina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microalgae – non-traditional sources of nutritients and pigments for functional foods

Gurev Angela, Dragancea Veronica, Haritonov Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of carotenoid content in sea buckthorn powder on Bacillus subtilis inhibitation

Turculeț Nadejda1, Ghendov-Moşanu Aliona1, Sturza Rodica1, Macari Artur1, Balan Greta2, Cojocari Daniela2
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea carotenoidelor în extractele speciilor genului calendula și Tagetes

Benea Anna, Ciobanu Cristina, Cojocaru-Toma Maria, Ciobanu Nicolae
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of carotenoids in extracts from species of Tagetes and Calendula

Benea Anna, Ciobanu Cristina, Cojocaru-Toma Maria, Ciobanu Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of temperature, storage conditions, ph, and ionic strength on the antioxidant activity and color parameters of rowan berry extracts

Cristea Elena1, Ghendov-Moşanu Aliona1, Patraș Antoanela2, Socaciu Carmen3, Pintea Adela Mariana3, Tudor Cristina3, Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 13(26) / 2021 / ISSN - /ISSNe 1420-3049
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rose Hips, a Valuable Source of Antioxidants to Improve Gingerbread Characteristics

Ghendov-Moşanu Aliona1, Cristea Elena1, Patraș Antoanela2, Sturza Rodica1, Niculaua Marius3
1 Technical University of Moldova,
2 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
3 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 23(25) / 2020 / ISSN - /ISSNe 1420-3049
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul coloranţilor în viaţa omului

Zarişneac Ludmila
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of drying procces on peach quality

Deseatnicova Olga, Covaliov (Boaghi) Eugenia, Suhodol (Motruc) Natalia, Vişanu Vitali, Ţislinscaia Natalia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Defolierea chimică în pepiniera pomicolă

Griţcan Sava, Rapcea Mihail, Dadu Zinaida, Polihovici Lidia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosing of carotenoids in plant products of Cassia occidentalis (L.) link species

Lișan Maria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 11 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin, Tănase Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carotenoid biosynthesis potential and morphological characters of Rhodotorula gracilis yeast under the action of Fe3O4 nanoparticles

Beşliu Alina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24