IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(116) pentru cuvîntul-cheie "law"

Aspecte teoretico-practice privind elaborarea actelor normative la nivel de unitate in domeniul raporturilor juridice de muncă

Gamureac Alexandru
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul de petiţionare privind problemele de mediu

Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea globală ca proiect social la scara planetară și valorile juridice

Baltag Dumitru, Ichim Gabriel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipuri netradiționale de stat și drept

Negru Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale prevenirii erorilor în procesul elaborării și realizării politicii în domeniul expertizei judiciare

Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-practice privind reţinerea în flagrant

Creţu Olesea
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica polițistului în activitatea cotidiană

Margarint Alina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul deținutului prin prisma principiului universalității

Arseni Alexandru, Panchiv Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scientific fundamentation in the law-making process in the Republic of Moldova

Vaculovschi Ghenadie
University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile discutabile ale actului normativ în lumina noilor reglementări legislative

Botnari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul reformelor draconice şi timocratice asupra apariţiei retoricii judiciare

Cepraga Lucia, Bîrsan Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul exercitat asupra legii înainte de promulgare

Arnăut Veronica
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul dreptului vamal sancționar în consolidarea statului de drept

Bodlev Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea – condiție de valabilitate a actelor administrative

Diaconu Mihail
Judecătoria Buiucani
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securităţii minorilor prin mijloace criminologice

Costov Felicia, Vasiloi Djulieta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile juridice în fața provocărilor globalizării

Baltag Dumitru, Robea Mariana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расходы национального публичного бюджета Республики Молдова на протяжении десятилетия

Sviridenco Lidia
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аnalisys the legal framework for regulation of family business in Romania
Macari Vadim1, Iordan Marioara2
1 National Institute for Economic Research,
2 National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurnalismul astăzi: între activitatea  de informare și cea de promotion.  

Bulicanu Victoria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The evolution of the legislation of the promissory note in Moldova, Romania and at international level

Novac-Diaconu Laurenţiu
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 116