IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "multiculturalism"
Формирование этнической идентичности младшего школьника в контексте межкультурного воспитания
Constantinova Anastasia, Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura e interculturalità nell’insegnamento delle lingue straniere nel contesto della globalizzazione
Porumb Tatiana
Università Statale di Moldova
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мультикультурализм как технология социально-политической регуляции современного гетерогенного общества
Vovc Dmitrii
Administrarea Publică
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбразование как институт этнокультурной aдаптации в условиях становления новой европейской общности
Alexeev C.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica întrebare - răspuns în cadrul orelor de istorie. Intenția de soluționare a problemelor
Guja Veronica
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte semantice ale rock-ului autohton din anii 2000
Tcacenco Victoria
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea limbii latine prin prisma mixului de marketing
Cepraga Lucia, Bîrsan Svetlana
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale interculturalităţii în contextul crizei socioeconomice şi spirituale mondiale
Dodul Dumitru
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о кризисе мультикультурализма в государствах новых демократий: на примере Республики Молдова
Stepanov Veaceslav
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiculturalism and political correctness: theoretical-conceptual aspects
Beltei Margareta
Moldova State University
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative culturale urbane
Muntean Delia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală
Grosu Ruslana12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța educației multiculturale în școală
Marinescu Gabriela1, Stoica Cristina-Maria2
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 3 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научно - педагогические основы мультикультурного образования
Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
2012. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema toleranţei în condiţiile globalizării lumii contemporane
Furtună Petru
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiculturalism și corectitudine politică
Ţurcan Galina
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmele lui Michel Ocelot: călătorie prin timp și spațiu
Tipa Violeta
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările comunicării de marketing multicultural în atragerea consumatorilor potențiali
Buzdugan Adriana, Nepotu Lucia, Diaconu Svetlana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman d’amour et du combat : « Devoir à rendre » de Nicolae Dabija
Manoli Ion
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-1691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multicultural Issues in 20th Century American Literature
Brunello Adrian
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59