IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "audit activity"
Perfecționarea auditului în contextul revizuirii standardelor internaționale de calitate
Iachimovschi Anatol, Grumeza Dumitru
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind racordarea la bunele practici internaţionale de asigurare a calităţii auditului financiar
Iachimovschi Anatol
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația actuală privind controlul calității activității de audit în Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Connecting the audit activity in the Republic Moldova to the new quality requirements
Iachimovschi Anatol, Mihailă Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
European Journal of Accounting, Finance and Business
Nr. / 2024 / ISSN 2344-102X /ISSNe 2344-102X
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea procesului de supraveghere a activității de audit din Republica Moldova la normele europene
Iachimovschi Anatol, Grumeza Dumitru
Contabilitatea
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимодействие государственных и професиональних организаций в регулировании аудиторской деятельности: пример Украины
Antoniuk Elena, Smoliarciuk Sofia
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current regulatory framework on public supervision of audit activity in the Republic of Moldova
Iachimovschi Anatol, Grumeza Dumitru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние цифровых технологий на качество аудиторской деятельности
Morunovi Vitalii
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea misiunii de audit financiar în conformitate cu cerințele actuale ale standardelor internaționale de calitate
Iachimovschi Anatol, Iuncu Liuba
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calității misiunilor de audit în conformitate cu cerințele actuale ale standardelor internaționale profesionale
Iachimovschi Anatol
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-92-2.
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității în audit
Iachimovschi Anatol
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile prioritare de modernizare a activității de audit financiar în Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
International scientific conference on accounting, ISCA 2023
Ediția XII. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-00-0.
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12