IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "youth"

Влияние высшего профессионального образования на социальную мобильность молодежи

Kudlaeva V., Bogatîriova M.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Успешность как фактор профессионального становления молодежи

Vlah Maria
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilul psihosocial al tînarului din societatea în transformare

Botnari Stefan1, Caunenco Irina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O privire analitică asupra situaţiei populaţiei tinere la nivelul Europei şi României

Ailincă Alina Georgeta
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The feasibility and acceptability of collaborative learning in improving health worker performance on adolescent health: Findings from implementation research in Moldova

Leşco Galina1, Squires Frances2, Babii Viorel3, Bordian Nadejda1, Cerneţchi Olga4, Martin-Hilber Adriane2, Chandra-Mouli Venkatraman C.5
1 National Resource Centre in Youth Friendly Health Services ”NEOVITA”,
2 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
3 Health for Youth Association,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 World Health Organisation
BMC Health Services Research
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN 1472-6963
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT) in Republuca Moldova. Realizări şi lectii învaţate
Leşco Galina12
1 Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”,
2 IMSP AMT Rîşcani
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимодействие здравоохранени я и просвещени я по охране репродуктивного здоровья молодежи в процессе подготовки специалистов
Eţco Constantin, Ceban Oxana, Zarbailov Natalia
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие волонтёрской деятельности в студенческой среде

Avramova Svetlana
Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youth opportunities and achievements in the ecological domain

Para Daniela, Bobeico Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 11 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study on Medical Students’ Behavioral Risks

Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena, Salaru Virginia, Cazacu-Stratu Angela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social entrepreneurship - a way to involve youth in developing process

Braguţa Aurelia, Solcan Angela, Stihi Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(4) / 2018 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social entrepreneurship - a way to involve youth in developing process

Braguţa Aurelia, Solcan Angela, Stihi Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(4) / 2018 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молодежная политика как фактор развития активности молодежи

Mironova Svetlana
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youth health and health-risk behaviour

Gagauz Olga, Pahomii Irina
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Journaliste Eminescu et l’idéal de la Dacia Spirituelle
Nimigean Gina
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
La Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Личность преступника-неформала (теоретико-криминалистический аспект)

Larkin Mihail
Запорожский национальный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реализация управленческого потенциала молодежи в деятельности  представительских органов местного самоуправления в Украине

Ghirenko Lilia
Днепропетровский областной совет
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обобщение мирового опыта государственной политики социальной мобильности молодежи

Beleaev Iaroslav
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 3 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деятельность физкультурно-спотивных обществ как субъектов государственного регулирования оздоровительно-воспитательной работы

Sirenko Romana
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым молодежью

Babakin Vadim
Национальный университет гражданской защиты Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(328) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35