IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "Food"

Sistemul de achiziţii publice ale produselor alimentare: probleme şi soluţii

Boaghi Leonid
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţiile de depăşire a problemei globale în domeniul alimentaţiei pe glob

Robu Tudor
Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины

Koscii Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Components and risk factors of food quality

Tabunșcic Olga
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием

Sakovici Vasilii, Cazacu Vitalie
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materii prime vegetale modificate genetic în contextul securităţii şi siguranţei alimentare

Gontariu Ioan, Istrate Ana-Maria
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовольственная безопасность Молдовы на современном этапе (к постановке проблемы)

Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza consumului de produse alimentare de origine vegetală 

Şcerbacov Elena
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pragmatics of New Zealand Vocabulary of Food

Stoianova Inga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовольственная безопасность Республики Молдова как проблема молдавской науки

Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raw materials contaminated, toxicology and food related diseases in Europe

Caragea Nela
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hygienic analysis of alimentary intoxations and acute diary diseases caused by food in Riscani ray

Saftiuc Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoștințe ale poporului român referitoare la nuc

Dudnicenco Nicolae
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvia Hispanica L. specie alimentară şi medicinală - preţioasă pentru implementare în Republica Moldova

Chisnicean Lilia
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Традиции питания этнических общностей Беларуси в связи с формированием национальной идентичности

Bunkevici Natalia
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of consumer demand formation in the food market in terms of macroeconomic instability
Varcenko Olga, Artimonova Irina
Bila Tserkva National Agrarian University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclodextrins – fields of application. part I
Duca Gheorghe1, Boldescu Veaceslav2
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Food products and the ways of protection from viral diseases

Purici G.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prophylactic assortment diversification of food for diabetics

Iuşan Larisa, Terentieva Galina, Caragia Vavil, Gordeeva Valentina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New tendencies in meat drying technologies

Lupaşco Andrei, Bernic Mircea, Melenciuc Mihail, Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57