IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "entity"
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea rating-ului multidimensional în analiza stabilității financiare la entitățile din industria vinicolă
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Cârstina Silviu Valentin2
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах, регулирующих деятельность государства как субъекта гражданско-правовой ответственности
Soltan C.
Европейский Университет Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a noţiunilor contabile de resurse naturale şi resurse minerale
Şevciuc Tatiana1, Frecăuţeanu Alexandru2, Vasilache Valentina2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de restabilire a nivelului de solvabilitate a entităților în funcție de ciclul lor de viață
Zugrav Inga
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE-Moldova: stabilirea unui parteneriat de încredere cu interese și obiective comune
Mercuș Radu
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea gestiunii fiscale a entităţii în scopul reducerii presiunii fiscale
Bulgac Corina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de conturi – o enigma în procesul contabil
Brînzila Liuba
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the Risk of Fraud in the Internal Audit Mission
Bulat Inga1, Perciun Rodica2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 14 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incoerenţa din sistemul contabil al Republicii Moldova
Brînzila Liuba
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation
Bîrca Iulita12, Țîrlea Mariana Rodica3, Ganea Victoria4, Buzu Olga5
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
4 Moldova State University,
5 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nume de entităţi – nume de culori
Bîrsanu Aurelia, Stanţieru Svetlana
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABC –ABM – Innovative Methods For Streamlining Public Spending
Bulat Inga
Academy of Sciences of Moldova
Fostering Knowledge Triangle in Moldova
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-7-4.
Disponibil online 6 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei provocate de noua infecție covid-19 asupra activității entităților economice
Lupaşco Vera
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-66. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor de afaceri pentru evoluția firmei turistice
Priluțchi Alina, Taban Elena
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial audit in public institutions
Bulat Inga
University of the Academy of Sciences of Moldova
Contabilitatea
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The utilisation of credit scoring method in the financial stability analysis to the beer industry entities
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Del Sordo Carlotta2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 University of Bologna
Contabilitatea
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație pentru identitate
Pâslaru Vlad
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40