IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "Digital skills"

Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului

Codreanu Igor, Volontir Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECDL – A basic tool for Smart Cities

Bieber Ronald
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blended learning a limitless way for building qualitative learning activities

Burea-Titica Svetlana
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fine tuning analysis of local practices on entrepreneurship and digital education

Amarfii-Railean Nelli
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virtual classroom in the digital age: concept, product and applicability

Burlacu Natalia
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul incubatoarelor inovaţionale în pregătirea tinerilor specialişti în domeniul IT

Tutunaru Sergiu1, Tirşu Valentina2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching writing: integrating digital storytelling into the classroom

Colodeeva Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Education as a Strategy for the Protection of Intellectual Property Rights

Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectives of the transition to the digital economy in EU

Albu Angela, Albu Maria Sabina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Competitiveness and sustainable development
2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor

Georgescu Patricia-Maria12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trecerea rapidă la studii la distanţă: dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din ÎPT

Coceaş Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea tehnologiilor informaţionale la orele de istorie şi educaţie civică

Barbăroș Claudia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudini fața de învățământul universitar online în condiții de pandemie

Rusnac Svetlana
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-77. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologii digitale moderne în educaţie

Pisău Aurelia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing digital and communication skills with the english class utilizing the eTwinning project #FridaysForFuture@Schools

Jelihovschii Sergiu1, Jelihovschii Diana2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 *Meșterul Manole High School, Sălcuța, Căușeni
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reinforce the entrepreneurial and digital skills of students enhancing the modernization of higher education. Critical Satisfaction on students target group

Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educație pentru un viitor de succes la bibliotecă (cursuri de Web design pentru copii)

Caneev Lolita
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.
Ediția 12. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17