IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "systems of fertilization"

Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament

Stadnic Stanislav, Boincean Boris
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productivitatea grîului de toamnă în asolament în funcţie de sistemul de fertilizare

Burlac Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului

Boincean Boris12, Stadnic Stanislav21
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3