IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "Micromycetes"
Determinarea particularitaților de creștere și dezvoltare a micromicetelor Alternaria spp., Fusarium spp. și Botrytis spp. în cultura duala cu Penicillium spp., în diferite condiții de temperatura
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Grigorcea Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea nanoparticulelor de Fe3O4 de a spori supravieţuirea micomicetelor în prezenţa trifluralinului
Sîrbu Tamara1, Isac-Guţul Tatiana2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana
Институт микробиологии и биотехнологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1, Gorincioi (Olednic) Viorina2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus.
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Bivol Cezara1, Clapco Steliana1, Guţul Tatiana2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete
Bivol Cezara1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Clapco Steliana1, Dvornina Elena1, Guţul Tatiana2, Rusu Emil2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate
Nedbaliuc Boris, Brînză Lilia, Ciobanu Eugeniu, Grigorcea Sofia, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of nanoparticles in the cultivation medium on the viability and stability of micromycetes after lyophilization
Timuș Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antimicrobiană a tulpinilor de micromicete din CNMN în dependenţă de metoda de păstrare
Sîrbu Tamara, Slanina Valerina, Balan (Batîr) Ludmila, Bîriţa Cristina
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale
Sîrbu Tamara
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea erbicidului Trifluralin asupra micromicetelor
Moldovan Cristina
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi (Olednic) Viorina2, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antifungal activity of micromycetes in stressful situations
Sîrbu Tamara, Bîriţa Cristina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial capacity for solving of bioecological problems of Moldova
Burţeva Svetlana, Sîrbu Tamara, Bîrsa Maxim, Bîriţa Cristina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antifungică a micromicetelor după păstrare în stare liofilizată in dependență de mediul de rehidratare
Timuș Ion
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screening of low density polyethylene degrading microorganisms
Rastimeşina Ina, Postolachi Olga, Josan (Vorona) Valentina, Cotoman (Voinescu) Alina, Mamaliga Vera
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка антифунгальной активности стрептомицетов и микромицетов почвы МОЛДОВЫ
Burţeva Svetlana1, Sîrbu Tamara1, Şcerbacova Tatiana2, Focşa Elena2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 asupra activităţii biosintetice a micromicetelor
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi (Olednic) Viorina2, Maslobrod Serghei3
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţi antifungice ale unor micromicete din genul Penicillium
Sîrbu Tamara1, Şcerbacova Tatiana2
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антимикробные и фитостимулирующие свойства микромицетов рода Penicillium из национальной колекции непатогенных микроорганизмов Молдовы
Moldovan Cristina
Институт микробиологии и биотехнологии
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25