IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(34) pentru cuvîntul-cheie "Micromycetes"
Determinarea particularitaților de creștere și dezvoltare a micromicetelor Alternaria spp., Fusarium spp. și Botrytis spp. în cultura duala cu Penicillium spp., în diferite condiții de temperatura
Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Grigorcea Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preservation of micromycetes through the lyophilization method involving nanoparticles
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. / 2023 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 9 August, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Search for micromycetes – antagonists of phytopathogenic microorganisms
Feklistova Iryna, Maslac Diana, Akiev N., Scacun Tatiana, Grineva Irina, Lomonosova V.
Belarusian State University
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The incidence of zoonoses in domestic animal carcasses and their impact on public health
Antohiev Tatiana, Starciuc Nicolae, Osadci Natalia
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana
Институт микробиологии и биотехнологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1, Gorincioi (Olednic) Viorina2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus.
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Bivol Cezara1, Clapco Steliana1, Guţul Tatiana2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete
Bivol Cezara1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Clapco Steliana1, Dvornina Elena1, Guţul Tatiana2, Rusu Emil2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea nanoparticulelor de Fe3O4 de a spori supravieţuirea micomicetelor în prezenţa trifluralinului
Sîrbu Tamara1, Isac-Guţul Tatiana2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial activity of microorganisms isolated from silt of the "La Izvor" lake system (Chisinau municipality)
Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Bogdan-Golubi Nina, Slanina Valerina, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 12, Section 6. 2023. București. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate
Nedbaliuc Boris, Brînză Lilia, Ciobanu Eugeniu, Grigorcea Sofia, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of nanoparticles in the cultivation medium on the viability and stability of micromycetes after lyophilization
Timuș Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antimicrobiană a tulpinilor de micromicete din CNMN în dependenţă de metoda de păstrare
Sîrbu Tamara, Slanina Valerina, Balan (Batîr) Ludmila, Bîriţa Cristina
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăţilor morfo-culturale și biosintetice ale micromicetelor în funcţie de mediul de cultură
Bugneac Veronica, Sîrbu Tamara, Starciuc Nicolae
Intellectus
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stimulator al exometaboliţilor de penicillium la triticale
Sîrbu Tamara
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea erbicidului Trifluralin asupra micromicetelor
Moldovan Cristina
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi (Olednic) Viorina2, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulpini de micromicete - sursă potențială de principii bioactive cu aplicare în apicultură
Bugneac Veronica
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul statusului igienic și microbian la familiile de albine prin utilizarea unor produse din micromicete
Bugneac Veronica
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preservation of Microorganisms of Biotechnological Interest Involving Fe2O3, Fe2ZnO4, and ZnO Nanoparticles
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga
Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34