IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "Antifungal activity"

Capacitatea nanoparticulelor de Fe3O4 de a spori supravieţuirea micomicetelor în prezenţa trifluralinului

Sîrbu Tamara1, Isac-Guţul Tatiana2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Действие различных доз биопрепаратов на основе TRICHODERMA на развитие проростков кукурузы

Şcerbacova Tatiana, Pânzaru Boris
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea activității antifungice și antibacteriene a unui nou derivat nesaturat de 1,2,4-triazol (Nitrotriazon).

Drumea Maria1, Stingaci Eugenia2, Uncu Livia1, Crudu Valeriu3, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea
Popuşoi Ana1, Barbă Nicanor1, Gulea Aurelian1, Roy Jenny2, Poirier Donald2, Prisacari Viorel3
1 State University of Moldova,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steroidal glycosides from the seeds of hyoscyamus niger L. and their antifungal activity
Chintea Pavel, Şveţ Stepan, Favel Anna, Pizza Cosimo
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(2) / 2007 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3,4-Oxadiazole or 1,3,4-Thiadiazole Units

Lungu Lidia1, Ciocârlan Alexandru1, Şmigon Crina1, Ilker Ozer1, Şova Sergiu12, Guţu Iacob3, Vornicu Nicoleta4, Mangalagiu Ionel I.5, Ambrosio Michele6, Arîcu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 State University of Moldova,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
5 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Nr. 5(56) / 2020 / ISSN 0009-3122 /ISSNe 1573-8353
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing Hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-Triazole Unit

Lungu Lidia1, Ciocârlan Alexandru1, Barbă Alic1, Şova Sergiu12, Pogrebnoi Serghei1, Mangalagiu Ionel3, Moldoveanu Costel3, Vornicu Nicoleta4, Ambrosio Michele5, Babak Maria V.6, Arion Vladimir7, Arîcu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
6 National University of Singapore,
7 University of Vienna
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Nr. 8(55) / 2019 / ISSN 0009-3122 /ISSNe 1573-8353
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antifungal activity of extracts from Arthrospira platensis against some pathogens, causing invasive mycoses
Oltu Iulian12, Rudic Valeriu23
1 Hospital of Dermatology and Communicable Diseases,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 6(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea antimicrobiană a tulpinilor de micromicete din CNMN în dependenţă de metoda de păstrare

Sîrbu Tamara, Slănină Valerina, Batîr Ludmila, Bîriţa Cristina
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea antifungică a unor microorganisme după 3 şi 6 ani de liofilizare

Batîr Ludmila, Slănină Valerina, Sîrbu Tamara
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma

Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi Viorina2, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antifungal activity of micromycetes in stressful situations

Sîrbu Tamara, Bîriţa Cristina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea antifungică a micromicetelor după păstrare în stare liofilizată in dependență de mediul de rehidratare

Timuș Ion
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Антифунгальный потенциал стрептомицетов почв Молдовы и перспектиы их использования в растениеводстве

Popuşoi Ion1, Burţeva Svetlana2
1 Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ ,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биопрепарат для защиты сахарной свеклы от кагатной гнили

Sviridov A.1, Prosviriakov V.1, Kilicevskaia O.2, Ghirilovici N.2, Colomieţ Emilia2
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 asupra activităţii biosintetice a micromicetelor

Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi Viorina2, Maslobrod Serghei2
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние наночастиц железа на рост и антифунгальную активность микромицетов рода Trichoderma

Timuș Ion, Moldovan Cristina, Turcan O., Sîrbu Tamara
Институт микробиологии и биотехнологии
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, Structure, and Biological Activity of Copper(II), Nickel(II), Cobalt(III), and Iron(III) Coordination Compounds with 2-{2-[(Prop-2-en-1-yl)carbamothioyl]hydrazinylidene}propanoic Acid

Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Diurici E.1, Ulchina Ianina1, Bouroş Pavlina2, Balan Greta3, Burduniuc Olga34, Ţapcov Victor1, Rudic Valeriu5
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 National Agency for Public Health,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 11(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, Structure, and Biological Activity of Coordination Compounds of Cobalt(II), Nickel(II), and Copper(II) with N-(Methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuryl)methylene]hydrazine Carbothioamides

Gulea Aurelian1, Mitkevici N.1, Ciumacov Iurie23, Petrenko Piotr2, Balan Greta4, Burduniuc Olga45, Ţapcov Victor1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 National Agency for Public Health
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 7(89) / 2019 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поиск антагонистов, перспективных в борьбе с грибами - возбудителями заболеваний сельскохозяйственных культур
Burţeva Svetlana, Sîrbu Tamara
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20