IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(144) pentru cuvîntul-cheie "Investment"
Rolul sectorului transporturi în dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Vaculovschi Elena
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways to attract diaspora into investment projects implemented in the Republic of Moldova
Chirvas Cristina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000
Andrieş Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea lanţului valoric pentru sectorul horticol din Republica Moldova
Zbancă Andrei, Negritu Ghenadie
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startup-ul: esență, caracteristici și oportunități de finanțare
Branaşco Natalia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и направления формирования инвестиционной политики в Ато Гагаузия, Республики Молдова
Chiurcciu Vitalie
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investing in real estate in the Republic of Moldova: for and against
Carabet Maria
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza activitații de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova
Diaconu Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 4(116) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea eficienţei investiţiilor în activitatea inovaţională
Tiganu Ana1, Gribincea Alexandru2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre starea ecologică şi dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Sârbu Olga, Cojocari Natalia
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind economia sustenabilă
Lachi Cristina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные модели двусторонних инвестиционных договоров
Pakerman Galina
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cовременные приоритеты развити потребительской кооперации Беларуси
Capştîc A.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка места и роли кооперативного ресторанного хозяйства в современных условиях
Rudniţchii S.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электронное правительство – один из основных факторов инвестиционной привлекательности государства
Andreeva Tatiana1, Ciorba Ghenadii2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-585-2.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General considerations regarding the economic diplomacy
Ţâu Nicolae
Moldova State University
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-585-2.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația economică a Uniunii Europene
Rusu Sergiu
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The need for transition to circular economy in “Siret-Prut-Nistru” Euroregion
Piciu Gabriela-Cornelia, Ailincă Alina Georgeta
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 144