IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(86) pentru cuvîntul-cheie "Market"
Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris, Nirean Elena
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговые исследования состояния и перспектив развития рынка тепличных хозяйств АТО Гагаузия
Ghenova Svetlana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малое предпринимательство в структуре рыночной экономики
Derevenchuk Kristina
Измаильский государственный гуманитарный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startup-ul: esență, caracteristici și oportunități de finanțare
Branaşco Natalia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the experience of state support for the development of the eco-economy market in the countries of the European Union
Chirtoca Alexei
Academy of Economic Studies of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de marketing a furnizorilor de servicii sub influența comportamentului consumatorilor pe piața comunicațiilor electronice
Gujuman Lucia1, Sava Lilia1, Vinocurova Marina2, Sorochin Serafima1
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
Gasnaş Iurie
Administrarea Publică
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-103. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare
Condrea Elena
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продвижение на потребительский рынок экологически чистой продукции
Dubovca Marina
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea proiectelor de parteneriat public-privat: caracteristici și mecanisme
Călugăreanu Irina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of intra-company planning at modern industrial enterprises
Parfentieva Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea proprietăţilor consumiste ale şampoanelor pentru copii produse de S.A. „Viorica Cosmetic”
Cobirman Galina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea inofensivităţii chimice a fructelor tropicale, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău
Chihai Marcela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezvoltării pieţei produselor şi serviciilor de alimentaţie publică
Tăzlăvan Doina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное племенное овцеводство Украины
Jaruk L., Jaruk P.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the foodservice market in Chisinau and other countries
Tabunșcic Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea iarmarocului: interpretări/ provocări cinematografice(reflecții în baza filmelor inspirate din opera lui Ion Creangă)
Tipa Violeta
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurările în Republica Moldova: evoluție, obstacole, perspective
Fuior Elena, Bejenar Natalia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 86