IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "mobilitate academică"

Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții

Dulschi Ion, Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accesibilitatea învăţămîntului academic pentru studenţii străini – bază economică sau necesitate naţională (analiza situaţiei din Israel)

Menin Alon
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International activities of non-state universities: problems and prospects

Tarasova Elizaveta, Isaenko Elena, Gomonko Evelina
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Russian Federation
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academic Mobility as a Factor in Increasing Graduates’ Competitiveness

Kobiakova Irina
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 28 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studii asupra cererilor de mobilitate internaţională în instituţiile de învăţămînt superior din Israel şi beneficiile acestei experienţe pentru ţările din bazinul Mării Negre

Menin Alon
Free International University of Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilitatea internaţională, ca factor al economiei bazate pe cunoaştere

Masri Bushra
Institute of International Relations of Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea sistemului de învățământ superior în Israel: abordare teoretică

Masri Bushra
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea, promovarea, monitorizarea și dezvoltarea programului de mobilitate academică în ÎPT

Rotaru Irina, Movileanu Elena, Lazarev Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Succesul relaţiei dintre turism și mobilitate academică: un model pentru creşterea cererii externe de studenţi

Menin Alon
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9