IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(136) pentru cuvîntul-cheie "tradition"
Национальный язык немецких обрядов от рождения до погребения в колониях Бессарабии (1814/1940)
Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in ISRAEL
Zichrony Sari-Katz
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul tradițiilor calendaristice: origine și clasificare
Postolachi Iulia12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică
Crîjanovschi Tatiana, Stafiu Natalia, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorice ale teatrului școlar în România
Alexandrescu Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Üürenicilerin kultura hem ruh paaliliklarinin terbietmesi gagauz halkinin istoriyasi, kulturasi hem tradiţiyalari uroklarinda
Copușciu Maria
Gagauziya M.V.Maruneviçin Adina Bilim-Aarastirma Merkezi
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de asociere a vinurilor artizanale cu bucatele regionale
Luca Nicolae, Minciună Nicolae
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datini şi obiceiuri străvechi despre moarte în opera lui Mihail Sadoveanu
Pescaru Nicoleta
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea limbii engleze: între tradiţie şi inovaţii
Rusu Alexandra
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta şi limbajul în viziunea lingvisticii integrale a lui Eugeniu Coşeriu
Savin-Zgardan Angela1, Manoli Ion2
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака
Romanova Oksana
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura în imagini plastice înveșnicită de artista Eleonora Romanescu
Procop Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupţial
Condraticova Liliana, Cercașin Marina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului
Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arcadie Suceveanu și colindul cult
Leahu Nicolae
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2. 2023. Bălți. .
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гуманитарное измерение экономического роста: проблемы и суждения
Tauşanji Constantin
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori educative ale nunţii naţionale
Tureac Tatiana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-философская традиция Европы как предмет понятийного осмысления
Ghija Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața ca o carte de bucate în „Ca apa pentru ciocolată” de Laura Esquivel
Taraburca Emilia
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista „Buletinul Eparhial al Chișinăului” – contribuții la cercetarea patrimoniului etnofolcloric basarabean
Ciocanu Maria
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 136