IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(115) pentru cuvîntul-cheie "information"

Necesitatea sistemelor informaționale in activitatea de succes a organizației

Petrov (Cotun) Cristina, Petrov Alexandru
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente asupra structurii cunoștințelor speciale aplicate la cercetarea cauzelor penale

Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы развития землеустройства и формирование исследовательских компетенций на фоне создания инновационной инфраструктуры цифровой экономики России

Papaskiri T.
Государственный университет по землеустройству
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalization and international technology transfer

Papaskiri T.
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea și diversificarea serviciilor Bibliotecii AAP prin implementarea proiectelor internaționale

Sobieski-Camerzan Rodica
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семейная медиация как объект PR-деятельности

Autor Nou
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preparing of the Specialists in Information Security of License and Master Degree Levels at Free International University of Moldova

Zgureanu Aureliu, Mititelu Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Writing Wikipedia Articles as University Class Assignments

Vladimirov Sergey
Moscow Institute of Physics and Technology
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testing as a Method of Informational Systems Security Level Estimation

Storoj Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaction Between Information Security Management and System of Internal Control

Pavlova Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The use of Cryptographic Techniques RSA-m to Protect the Information in Real Time

Balabanov Anatolii, Agafonov Anatolii, Izvoreanu Bartolomeu, Fiodorov Ion, Cojuhari Irina, Moraru Dumitru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Document Protection System

Bredinschi Anatolie, Cebotari Ana
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Defense Information Network for Terrorist Treats Prevention, Border Security and Illicit Materials Traffic Combating

Sofronescu Igor, Cebotariov Oleg
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia tehnologiilor informaţionale la sporirea competitivităţii unitaţilor economice cooperatiste
Zavtoni Oxana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автоматизированные информационные технологии бухгалтерского учета в Молдове
Metelchina Janna
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza asigurării cu informaţii a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică
Petrovici Sergiu
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a problemei de căutare semantică în reţelele de calcul
Bălănel Dumitru
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 115