IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "dezavantaje"
Extinderea economiei digitale și impactul ei asupra competitivității
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-90. Vizualizări-1521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Gutium Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-57. Vizualizări-1513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza eficienței inovațiilor la diferite nivele
Duşcov Raisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantaje versus dezavantaje ale parazitismului
Miron Liviu Dan
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă
Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea scrisă on-line în clasele primare
Golubiţchi Silvia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul tomosintezei în diagnosticul bolilor pulmonare.
Pisarenco Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii externi și interni de competitivitate a bunurilor autohtone în economia Republicii Moldova
Gutium Tatiana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Case pe structură metalică – avantaje și dezavantaje
Belanov Vasile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca virtuală-o nouă resursă didactică
Ostaşevschi Ana, Stratan Natalia
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia pe piaţa autohtonă şi competitivitatea bunurilor
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация оценивания на уроках математики посредством сервиса Poll Everywhere
Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite
Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul tehnologiilor informaționale și comunicaționale în clasele primare
Colța Silvia
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode complementare de evaluare la limba și literatura română în clasele primare
Munteanu Tamara
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The using of open educational resources (OER) in the evaluation process
Sălăgean Georgiana-Anamaria
Babeș-Bolyai University
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza metodelor de estimare a valorii terenurilor aferente construcţiilor
Nicolov Ioana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 26 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia evaluării SA „Introscop” cu scopul atragerii investiţiilor
Covalciuc Ghenadie, Mamaliga Vasile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral majoritar: avantaje și dezavantaje
Gladcenco Serghei, Mihalaş Victoria
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-1246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alegerea unei case sau a unui apartament
Cazacu Nicoleta
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26