IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "Curricula"
Aplicarea TIC in invatarea bazata pe probleme
Ciorbă Dumitru, Cojuhari Irina, Gogoi Elena, Calin Rostislav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation/teaching the information literacy in the university libraries - essential element in the general lifelong learning

Sobetchi Vera, Costin Liudmila, Lupu Viorica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informaţiei în planurile de învăţământ USARB

Răileanu Ludmila, Staver Mihaela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tentația studiilor europene în Republica Moldova

Cornea Valentina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului didactic la studierea cursului GIS

Turculeţ Mihai, Cucorean S., Boscan Ala
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior

Tighineanu Alexandra
Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculară în învăţămîntul profesional-tehnic: lecţiile învăţate în domeniul TIC
Gremalschi Anatol
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности системы высшего образования Северной Кореи

Samoilenko N., Sembrat A.
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9