IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "textbook"
Prezentarea termenilor din domeniul matematicii în manualele școlare (clasele a VI-a-a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea manualelor școlare – vector al progresului tic în educație
Bulat-Guzun Ana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing Professional Foreign Language Competence of Future Competitive Specialists in International Advertising
Chilikina Evghenia
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul utilizării manualelor digitale în formarea gândirii științifice la disciplina Științe ale naturii
Iordache (Neagu) Marieta12
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză comparativă a manualelor de limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a, în România și Republica Moldova, cu privire la existența unor conținuturi care vizează formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar
Irina Elena-Roxana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea manualului şcolar în contextul societăţii axate pe cunoaştere
Bîrnaz Nina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portofoliul cursului opţional: între curriculum şi manual
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citind, învăţ să fiu: sugestii metodologice pentru implementarea cursului opţional
Suff (Cartaleanu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-58. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogul și managerul Nicolae Chicuș
Noroc Larisa
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de definire a termenilor între lexicografie şi didactică
Cosovan Olga
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea terminologiei din domeniul fizicii în manualele școlare (clasele a VI-a – a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первая мировая война в контексте преподавания истории в школе
Cara Olga
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет интерференции и транспозиции при обучении русскому языку как неродному в национальных школах Молдовы
Volcovscaia Maria
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первые учебники на гагаузском языке как важный вклад национальной интеллигенции в этнокультурное образование гагаузов
Bancova Ivanna
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14