IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(158) pentru cuvîntul-cheie "Bessarabia"

Problematica „repatrierilorŗ din R.P.Română, reflectată în documente ale central intelligence agency (CIA)

Tuluş Arthur-Viorel
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul migraţionist al etnicilor greci din Basarabia prin prisma rapoartelor vamale din anul 1821

Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Species of Gentiana l. (Gentianaceae juss.) for the flora of Bessarabia 

Ioniţă Olga
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesele demografice privind populația evreiască din Basarabia (din a doua jum. a sec XIX – prima jum. a sec. XX)

Nastas Rodica12
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Liceul Teoretic „Mihail Koţiubinski“, Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul infracțional în Basarabia. 1812 – 1828

Leşcu Artur
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea urbană a orașului Soroca în perioada interbelică

Iaţiuc Vitalie
Institute of Cultural Heritage
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica
Nr. 2(22) / 2018 / ISSN 1453-9306
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rădăcinile prezentului. Teatrul Liric din Chișinău

Dănilă Aurelian
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextual noilor realităţi create de MareaUnire

Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un tezaur basarabean de spiritualitate românească într-o excepţională colecţie de colinde datorată lui George Breazul

Vasile Vasile
Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some legal aspects in the architecture of Bessarabia (2nd half of 19-th – early 20th centuries)
Ceastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulgaria and Bessarabia as transit zones for the art from the „Second Rome”, the „Third Rome” and Central Europe
Moutafov Emmanuel
Institutul Studiul Artei al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неизвестная страница из истории межвоенного Комрата: легионер Иван Караганчев

Duminica Ivan
Институт культурного наследия АНМ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recensământul general al populației Imperiului Rus din 1897: proiecții demografice, sociale, etno-lingvistice și confesionale ale Basarabiei

Boțolin Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scoarţe basarabene

Ciubotaru Ion H.
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivul mării în folclorul basarabean – mărturie a unității spirituale românești

Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творчество Н. К. Могилянского (По материалам коллекции из фондов Национального Музея природы и этнографии Республики Молдова)
Luchianeţ Olga, Tabuica Raisa
Национальный музей этнографии и естественной истории
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 27 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizitele de exprimare a loialității față de tron ca strategie de integrare a nobilimii locale. Cazul Basarabiei în primul sfert al secolului al XIX-lea

Boțolin Sergiu
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В. Д. Касым- сельский учитель, сподвижник М. Чакира

Tretiac Olga12
1 Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира,
2 Главное управление по делам молодежи и спорта АТО Гагаузия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И. Н. Инзов – главный попечитель задунайских переселенцев

Romanova Svetlana12
1 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич,
2 Комратский педагогический колледж имени Михаила Чакира
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Баптистские общины в ХХ веке: тенденции эволюции

Caraseni Ivan
Теоретический лицей им. Д. Мавроди м. Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 158