IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(96) pentru cuvîntul-cheie "intercultural competence"
The intercultural competence: an integral part of the teaching-learning process
Duhlicher Olga
Ministry of Education, Culture and Research
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura e interculturalità nell’insegnamento delle lingue straniere nel contesto della globalizzazione
Porumb Tatiana
Università Statale di Moldova
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural Competence in Germany – a way for the acceptance of migrants in nursing care
Krekeler Ruxanda
University of Hamburg
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межкультурная компетентность как условие успешного профессионального становления педагога
Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexitatea competenţei comunicative interculturale
Cozari Gheorghe1, Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări terminologice în domeniul gastronomiei: perspectiva ghidului-interpret
Duca Valeria
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de comunicare interculturală în grupele cu studenți străini
Cozari Ana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefits of internationalization and intercultural competence
Elsaied Ibrahim
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cultural element in teaching english
Mardari Alina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interculturală – spațiu formativ pentru educarea valorilor în grupele de studenți alolingvi
Dermenji-Gurgurov Svetlana, Usatîi Larisa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competenței interculturale în comunicarea didactică
Petrenco Liuba
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni interculturale ale educației literare
Zaharia Viorica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of Intercultural Communicative Competence as a Key Feature in Foreign Language Teaching Learning Process
Usataia Svetlana
Taraclia State University “Grigore Tsamblack”
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование межкультурной компетенции студентов-филологов в процессе обучения иноязычному общению
Dzechiş Svetlana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural competence in the professional training of university students in the Republic of Moldova
Tîmbaliuc Elena, Gheleţchi Ion
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The value-emotional component in the structure of intercultural competence
Tîmbaliuc Elena, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Austriazismen im fremdsprachenunterricht
Braescu Andrei
Staatliche Universität Moldawien
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul limbii engleze în contextul comunicării interculturale
Panainte Lidia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 96