IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "aplicabilitate"
Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Grigorcea Sofia1, Ciurca Victoria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Oganesean Armen
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratatele internaționale: de la aplicabilitate la aplicare
Armaş Valentin
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea surselor de energie regenerabile – motorul Stirling
Ciuvaga Victor
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea dreptului internațional umanitar în condițiile conflictelor armate contemporane: realități și perspective
Badir Kordee
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6