IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "Dumnezeu"
Evoluția statutului religiei creștine în timpul domniei lui  Constantin cel Mare
Cibotaru Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideratii asupra unor reflectii privind constiinta religioasa
Zamfira Marius
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihanaliza si constiinta religioasa
Zamfira Marius
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-98. Vizualizări-1229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafizica lui Aristotel – dincolo de lucrurile fizice
Paun Iaroslav, Panainte Gabriel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica
Ciocanu-Cotorobai Maria
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infinitul – de la Parmenide la pariul lui Pascal
Sirbu Ana
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia lui Friedrich Nietzsche şi nihilismul religiei creştine
Moroşanu Constantin, Zamfirov Eugeniu
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţii tematice şi de viziune asupra textelor poetice publicate în revista Luminătorul (1908-1918)
Scutaru Silvia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile sacre ale conștiinței po(i)etice
Gherman Oxana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9