IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "children"
Dinamica dereglărilor cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare sub influenţa tratamentului chirurgical (studiu clinic-neurofiziologic)
Litovcenco Anatolii
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindroamele cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare
Litovcenco Anatolii
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ventilator associated pneumonia a major challenge for pediatricians
Brad Georgiana, Sabau I., Boia Marioara, Craciun A., Kundnani Nilima, Pakai Roxana, David V., Ciudin Doina, Popoiu Anca, Boia E., Popoiu CălinMarius
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XI / 2009 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea accidentului vascular cerebral la copil

Sprincean Mariana, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Lupuşor Nadejda, Groppa Stanislav, Revenco Ninel
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspiraţiile de corp străin în respirologia pediatrică

Şciuca Svetlana
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrarea prin nebulizare a soluţiei saline hipertonice 3% la copiii cu sindrom obstructiv bronşic: studiu clinic randomizat

Savoschin Dorina
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul factorilor de risc prenatali, a homocisteinei şi vitaminei D în realizarea hipertensiunii arteriale la copii.

Mătrăgună Nelea, Cojocari Svetlana, Bichir-Thoreac Liliana
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea supravegherii copiilor în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară în Republica Moldova

Revenco Ninel, Horodişteanu-Banuh Adela, Aramă Marina, Savoschin Dorina, Chiper Natalia
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindromul metabolic şi aortopatiile congenitale la copil: contribuţia la riscul cardiometabolic global – prezentare de caz

Eşanu Veronica, Palii Ina, Gavriliuc Natalia
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de risc ai sindromului metabolic la copii: rolul obezităţii

Cojocari Svetlana, Mătrăgună Nelea, Bichir-Thoreac Liliana
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte medico-sociale în accidentul vascular cerebral la copii

Lupuşor Nadejda, Revenco Ninel, Călcîi Cornelia, Sprincean Mariana, Hadjiu Svetlana
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(77) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia dintre convulsiile simptomatice acute post stroke la copii şi riscul de dezvoltare a epilepsiei

Călcîi Cornelia, Hadjiu Svetlana, Revenco Ninel, Sprincean Mariana, Lupuşor Nadejda, Andreev Anastasia
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(77) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ierarhizarea factorilor de risc în evoluţia nefaforabilă a pneumoniei comunitare la copiii sub 5 ani în Republica Mmoldova

Horodişteanu-Banuh Adela, Aramă Marina, Holostenco Alexandru, Chiper Natalia
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clinical description of the condition of periodontal tissue in children with diffuse nontoxic goiter

Godovanets О., Kitsak T., Godovanets O.
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la pre sindrom metabolic la sindrom metabolic în 90 de zile – raportare de caz

Eşanu Veronica, Palii Ina, Vudu Lorina
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul pneumoniei comunitare la copii: experienţa diferitor ţări

Savoschin Dorina, Aramă Marina, Horodişteanu-Banuh Adela, Chiper Natalia
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frecvenţa infectării cu bacteriile atipice  (Chlamydophila pneumoniae şi Mycoplasma pneumoniae) şi particularităţile clinice  la copiii cu sindrom bronhoobstructiv

Savoschin Dorina
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul implementării cadrului normativ optimizat asupra calitatăţii serviciilor medicale oferite copiilor şi asupra nivelului abilităţilor parentale

Aramă Marina, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina, Chiper Natalia
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile sindromului SAPHO la copii - caz clinic
Eremciuc Rodica, Grin Olesea, Revenco Ninel
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglările neurologice la copiii născuţi prematur (sinteza datelor din literatură)
Sprincean Mariana, Hadjiu Svetlana, Eţco Ludmila, Lupuşor Nadejda, Călcîi Cornelia, Revenco Ninel
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109