IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "extraction"

Contabilitatea resurselor minerale aflate la bilanţul entității

Şevciuc Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind acţiunea vitaminei a asupra organismului uman
Castraveţ Ion
Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-165. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte aferente contabilităţii resurselor minerale

Bucur Vasile1, Şevciuc Tatiana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale contabilităţii explorării şi extracţiei resurselor minerale

Şevciuc Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unusual PH – behavior of safflower extracts

Savcenco Alexandra1, Baerle Natalia2, Sandu Iulia1, Baerle Victor3
1 Technical University of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Princess Natalia Dadiani Theoretical Lyceum
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grape pomace extraction efficiency investigation in subcritical water environment

Sukmanov Valerii1, Bessarab O.2, Petrova Y.1, Bîrcă Adriana3, Golubev A.4, Lagovskiy I.1
1 National University of Economics and Trade of Donetsk "Tugan-Baranovski", Ukraine,
2 National University of Food Technologies, Kyiv,
3 Universitatea „G.Baritiu“, Braşov ,
4 Donetsk National Technical University
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimization of extraction process of biological active substances from pre–treated grape seeds in pulsed electric field

Ghendov-Moşanu Aliona1, Sturza Andrei1, Deseatnicova Olga1, Dicusar Galina1, Cherecheş Tudor2
1 Technical University of Moldova,
2 UPS PILOT ARM LTD
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polyphenols and naphthoquinones extraction from walnuts pellicula: the impact on kernels quality

Baerle Alexei, Tatarov Pavel, Sandu Iulia
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds

Ghendov-Moşanu Aliona1, Sturza Rodica1, Cherecheş Tudor2, Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 UPS PILOT ARM LTD,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul sinuzitei maxilare de origine odontogenă

Mighic Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Background of vibration exposure influence on the extraction process in the system of “solid – liquid”

Poperecinîi Anatolii, Borovkov Serghei, Didenko Mihail
National University of Economics and Trade of Donetsk "Tugan-Baranovski", Ukraine
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flax (Linum Usitatissimum L.) Seed texture agents for the production of functional foods

Surchicean Olga, Baerle Alexei, Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regression analysis of carthamin extraction from safflower (Cárthamus Tinctórius)

Savcenco Alexandra1, Baerle Alexei1, Ivanova Raisa2, Tatarov Pavel1
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Food allergens – a challenge for the food industry

Cucu Tatiana
Ciboris, Zwijnaarde VZW
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research of electrical treatment of plant raw materials in vibroextraction

Zavialov Volodimir1, Zaporojeţ Iulia2, Misiura Taras2, Popova Natalia2, Sukmanov Valerii2, Ciornîi Valentin2
1 Национальный университет пищевых технологий,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul polizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă

Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina, Reva Veaceslav, Bulimaga Maria-Bianca
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электродинамические технологии – эффективное решение проблем пищевой индустрии

Burdo Oleg1, Trişin Feodor1, Terziev S.2, Gavrilov Aleksandr1, Sirotiuk I.1
1 Одесская Национальная Академия Пищевых технологий,
2 Necunoscută, Ucraina
Электронная обработка материалов
Nr. 3-4(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17