IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(528) pentru cuvîntul-cheie "innovation"
Finanţarea prin crowdfunding a activităţii inovaţionale: experienţa mondială
Stratan Svetlana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success
Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea prin diferenţiere - avantaj competitiv al întreprinderilor
Panfil Cristina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organization of inventive and innovative work at the enterprises
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иннавационный подход по модернизации техника и технологии полива хлопчатника в фермерских хозяйствах
Serikbaev B.1, Nosirov F.1, Ubaidillaev A.1, Gumanazarova A.2
1 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova
Ploşniţă Serghei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondurile europene cu capital de risc: concepte și particularități
Bumbac Daniela
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности предприятия
Zlatova Svetlana12
1 Комратский государственный университет,
2 Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode alternative de receptare a mesajului textului literar „Prometeu aduce oamenilor focul”
Antip Crina Ramona12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы повышения качества образовательного процесса в высшей школе в контексте применения инновационных образовательных технологий
Kurteva Oxana
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativity and innovation - the premises of performance in higher education of physical education and sport
Volcu Irina
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Covid-19 and interpretation: major challenges and technical solutions
Bodean-Vozian Olesea
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților în viziunea mediului universitar
Ataman Viorica, Doga-Mîrzac Mariana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dual education approach to digitalict skills development
Tutunaru Sergiu, Dașchevici Ionelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пути развития и регулирования инновационых процессов в Mолдове
Zlatova Svetlana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 28 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de inovare, mijloc de reducere a costului de producție a micilor antreprenori din sectorul agricol
Gîrneţ Slavic
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea – forma superioară a procesului instructiv-educativ
Cenușe Elena Ramona
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern forms and methods of university libraries activity
Cojocaru Ecaterina
Free International University of Moldova
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de formare a competenței de transfer al inovațiilor pedagogice
Balan Aurelia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de cultură inovațională a cadrelor didactice
Pîrău Lucia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 528