IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 141 Unique visitors: 137

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"

Dezvoltarea curriculară la informatică

Gremalschi Anatol, Lupu Ilie, Prisăcaru Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea didactică în predarea – învăţarea informaticii economice

Căpăţînă Valentina, Moraru Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiştilor cu studii superioare medicale pentru activitatea profesională în domeniul sănătăţii publice
Chicu Valeriu
Curierul Medical
Nr. 6(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les valeurs de l’éducation humaniste aux cours de français dans la vision du curriculum modernisé moldave
Guţu Ion
Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană
Cantemir Grigore, Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A National Virtual Language Lab (ANVILL)
Olariță Livia
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why Prosody Awareness Training is Necessary in Training Future Interpreters
Yenkimaleki Mahmood
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculumul cursului opţional: ancorarea în politicile educaţionale

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basmul – un text fundamental în formarea cititorului

Plămădeală Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potenţialului unităţilor paremiologice în gimnaziu

Slavenschi Emilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manualul școlar în fața unor noi provocări

Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portofoliul cursului opţional: între curriculum şi manual

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Înţelegerea împărtăşită a calităţii – oportunitate pentru asigurarea calităţii

Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturile curriculare între lexicologie şi lexicul activ
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei metafore pedagogice sau despre diferenţa dintre DEX şi GOOGLE
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul modular, o abordare orientată spre creşterea calităţii în formarea profesională
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma curriculară în continuă ascensiune. Secvenţe de cercetare educaţională calitativă
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54