IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(77) pentru cuvîntul-cheie "communication"
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactivity - an infinite source of inspiration

Tîrsînă Daniela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice

Codrean Natalia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effective communication skills  for conference interpretation

Peterlicean Andrea
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea și competența de comunicare la elevii cu dizabilități mintale

Armaşu-Canţîr Ludmila, Cîrligeanu Margareta
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Activities for Teaching English as a Foreign Language: Ideas for Using Mobile Phones

Rusu Alexandra
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Listening: Learner Difficulties and Practical Solutions

Duhlicher Olga, Roşcovan Nina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Use of Antonyms in English Terminology

Azmanova Natalia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wealth and Poverty: an Idiomatic Approach

Dimo Olga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar din Republica Moldova
Tutunaru Carolina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lecture comme méthode interactive dans le processus de réception du texte dramatique

Chiriţa Mariana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vocabulary Acquisition Particularities in Foreign Language Learning

Drobîşeva Elena, Ionaş Nona
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziţionări lingvo-didactice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină

Diaconu Luminiţa
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variatii pedagogice ale microsociologiei comunicarii

Căruntu Nina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 octombrie 1517: începea o lume - Lutheranismul dintr-o perspectivă economică

Popescu Dan
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa reţelelor de socializare asupra dezvoltării competenţei de comunicare directă la studenţi - viitori specialişti din domeniu TIC

Darii Ludmila
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Importance of Promoting English Language for Future Specialists from Physical Education Domain

Nastas Natalia
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bioelectromagnetic Communication - a Strategy in Performance Sports

Grimalschi Teodor
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emotional Intelligence- Determinant Factor for Professional and Social Success in University Students

Ciomag Rela-Valentina
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le conte en tant que déclencheur de productions orales en classe de langue

Zdraguş Vera
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 77