IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(209) pentru cuvîntul-cheie "communication"
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactivity - an infinite source of inspiration

Tîrsînă Daniela
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice

Codrean Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale

Mohorea Efim
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactive university English classes

Coberman Natalia
State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспитательная деятельность в контексе системного подхода

Pașkov Aleksandr
Курский государственный университет, г. Курск
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспитательная деятельность в контексе системного подхода

Pașkov Aleksandr
Курский государственный университет, г. Курск
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade

Berger Matthew1, Tsirmpa Georgia2, Jelihovschii Sergiu3
1 High School of Global Citizenship in Crown Heights, Brooklyn,
2 Third Lyceum of Tripoli,
3 Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семейная медиация как объект PR-деятельности

Autor Nou
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal al studenţilor din şcoala superioară

Zatușevschi Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effective communication skills  for conference interpretation

Peterlicean Andrea
Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea și competența de comunicare la elevii cu dizabilități mintale

Armaşu-Canţîr Ludmila, Cîrligeanu Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Activities for Teaching English as a Foreign Language: Ideas for Using Mobile Phones

Rusu Alexandra
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Listening: Learner Difficulties and Practical Solutions

Duhlicher Olga, Roşcovan Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wealth and Poverty: an Idiomatic Approach

Dimo Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Use of Antonyms in English Terminology

Azmanova Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar din Republica Moldova
Tutunaru Carolina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translation as communication across languages and cultures

Peterman Tatiana
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affective approaches of didactic discourse

Peterman Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enantiosemia - a linguistic universality

Ciubotaru Galina, Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 209