IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(522) pentru cuvîntul-cheie "communication"
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactivity - an infinite source of inspiration

Tîrsînă Daniela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice

Codrean Natalia
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale

Mohorea Efim
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactive university English classes

Coberman Natalia
State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспитательная деятельность в контексе системного подхода

Pașkov Aleksandr
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limba - fenomen social

Mititelu Oxana
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii activ-participative – demersuri acţionale eficiente de formare a competenţelor de comunicare a elevilor

Andriuță Liliana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovative classroom techniques of teaching specialized vocabulary at the intermediate level

Bashirov Oxana
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competenței de ascultare activă la elevi

Codreanu Florina12, Marin Mariana3
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea - loc central la nivelul procesului de management din cadrul instituțiilor de învățământ

Calestru Angela
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de comunicare

Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalitatea cadrului didactic, cheia succesului în universul relațional al clasei de elevi

Cornea Luminița-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul-metodă de comunicare transdisciplinară despre valorile naționale tradiționale

Apreotesei Maria Diana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul rețelelor de socializare asupra limbajului elevilor în viziunea cadrelor didactice

Dolinschi Cristina12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale coeziunii sociale în contextul studiului calitativ realizat în 2021

Mocanu Victor, Potoroacă Mihail, Mocanu Ion
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Vol.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancing creative writing abilities in a foreign language learning process

Munteanu Svetlana, Tolico Doina
Lyceum of creativity and invention “Prometeu-Prim”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patternul educațional al dezvoltării competențelor de comunicare ale elevilor (educația fizică)

Florea Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demersuri experimentale pentru identificarea dinamicii dezvoltării competenței de comunicare digitală prin tehnologii CLOUD

Popovici Ilona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară

Cojocaru Victoria1, Doagă Nadejda2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 522