IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "evaluation"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea şi consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice locale

Popovici Angela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor studenţilor la limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior
Diaconu Luminiţa, Mămăligă Alla
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă modernă de predare-învăţare-evaluare
Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment les TICE peuvent contribuer a l'evaluation en classe de langues

Maure Rodolphe
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza content utilizată în practica sistemului de sănătate
Moraru Lilia
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Information retrieval systems evaluation methodologies

Lupu Viorica
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bacalaureatul de-a lungul timpului: între modernizare și suprasaturație high-tech

Râbacov Ghenadie
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (II)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (I)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armonizarea mecanismului de monitorizare financiară a întreprinderilor la principiile europene

Ursu Veronica
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării dispozitivelor medicale în IMSP institutul mamei şi copilului

Gladun Sergiu, Şontea Victor, Pîslaru Corneliu
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi tendinţe de evaluare a performanţelor studenţilor la limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior

Diaconu Luminiţa
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea comunicării prin aplicarea corectă a atitudinilor

Vicol Liliana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind contabilitatea şi raportarea activelor financiare

Ţurcanu Viorel, Focşa Marcela
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Test- classes and assembly stitched by sewing

Aileni Raluca Maria, Farima Daniela, Ciocoiu Mihai
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza funcţională a Ministerului Afacerilor Interne şi evaluarea capacităţilor instituţionale

Graur Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63