IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(147) pentru cuvîntul-cheie "evaluation"

Management of the irrigation decisive system

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu

Carpovici Grigore
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea şi consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice locale

Popovici Angela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor studenţilor la limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior
Diaconu Luminiţa, Mămăligă Alla
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă modernă de predare-învăţare-evaluare
Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza pieței pentru rapoartele de evaluare

Carcea Ala
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea obiectelor imobiliare la etapa de elaborare a proiectelor investiţionale

Bajura Tudor1, Zubco Efim2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactic aspects regarding to creating test sets for competition problems

Globa Angela1, Corlat Sergiu2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer science performance - resources, paradigms, impact

Cerchez Emanuela
”Emil Racoviţă” National College, Iaşi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea formativă a evaluării curente prin implementarea unor resurse TIC în învățământul profesional tehnic postsecundar

Ivancov Ludmila12, Coropceanu Eduard2
1 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment les TICE peuvent contribuer a l'evaluation en classe de langues

Maure Rodolphe
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation, Toulouse
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnici și metode de evaluare a impactului asistenței externe

Roşcovan Mihai1, Prisacari Maria23
1 Business Consulting Institute (BCI),
2 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord,
3 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea serviciilor de dezvoltare profesională în vederea asigurării calității acestora

Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologii ale evaluării politicilor publice

Zaharia Olga
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ al activității autorităților administrative – factor de îmbunătățire și dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova

Carpovici Grigore
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza content utilizată în practica sistemului de sănătate
Moraru Lilia
Centrul Naţional de Management în Sănătate
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 147