IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(375) pentru cuvîntul-cheie "evaluation"
Management of the irrigation decisive system
Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture
Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici
Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-168. Vizualizări-1568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de afaceri in Republica Moldova prin prisma unor instituţii cu atribuţii in domeniu
Carpovici Grigore
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea şi consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice locale
Popovici Angela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a performanţelor studenţilor la limba engleză în cadrul sistemului de învăţământ superior
Diaconu Luminiţa, Mămăligă Alla
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – metodă modernă de predare-învăţare-evaluare
Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieței pentru rapoartele de evaluare
Carcea Ala
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiectelor imobiliare la etapa de elaborare a proiectelor investiţionale
Bajura Tudor1, Zubco Efim2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea strategiilor didactice interactive în formarea competențelor de comunicare la elevi în cadrul orelor de biologie
Adamciuc Aurelia
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление эффективности применения дополнительных аэробных нагрузок у женщин 20–30 лет при избыточной массе тела и ожирении I степени
Pogorleţchi Ala, Saviţchi Svetlana, Corman Mariana
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindroamele asociate şi influenţa acestora în manifestarea tulburărilor posturale la persoanele post-AVC
Danelciuc Francisc Tadeus1, Danail Serghei2, Mirela Dan3
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование программы подготовки спортсменов специализирующихся в бодибилдинге с учетом критериев эффективности тренировочной и соревновательной деятельности
Usîcenco Vitalii
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea softurilor educaționale în evaluarea elevilor
Ifrim Constantin-Cătălin
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente interactive de evaluare la limba română în ciclul primar
Marin Alina Marilena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea softurilor educaționale în evaluarea elevilor
Ifrim Constantin-Cătălin
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică și formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi procedee de evaluare la limba şi literatura română
Bărbulescu Petria-Steluța
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor
Botnari Valentina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evaluation of the dominating sensorial perception through training in sports performance
Mîndrescu Veronica1, Popescu Veronica2
1 Transilvania University of Brașov,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 375