IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "musical form"
Fantezie pe o temă de G. Enescu pentru clarinet şi orchestră de Oleg Negruţa
Chiforișin Galina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поэма-кантата bună dimineaţa!В. Полякова в контексте тенденций молдавской хоровой музыки 1960-х гг. Aналитический этюд
Cuzneţova Nadejda
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun
Leahu Nicolae
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de expresivitate în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Șerban
Mihalaş Mihai
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару: особенности музыкального языка, композиции и драматургии
Saulova Inessa
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seria Lullabies, op. 33 de Josef Suk: între tradiţia berceusei romantice și inefabilul impresionist
Turtă-Timofte Ioana-Laura
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formă şi stil in sonata pentru vioară şi pian de E. Elgar
Melnic Victoria, Coşciug Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale interpretării miniaturilor corale de Zlata Tkaci în practica concertistică
Mihalaş Mihai
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative
Mihalaş Mihai
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The genre and stylistic features of piano concertos by moldovan compozers from the second half of the 20th and the beginning of the 21st centuries
Vardanean Aliona-Olga
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologie și sintaxă muzicală în jocul popular contemporan din zona Moldovei
Chițu Gabriel-Ciprian
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11